1289129012881291
 

Er bolden væk?

Et spørgsmål om kendsgerninger

Din bold er blevet væk, men du ved ikke helt hvor. Hvad siger reglerne i den situation?

"Golfen styrker ikke et menneskes karakter. Den afslører den," var der engang en klog mand, der sagde. Og sandt er det, at vort sande jeg i den grad kan komme til udtryk under en ofte frustrerende golfrunde. Men golfreglerne - og dermed selve golfspillet - bygger på, at golfspillerne er ærlige, retfærdige og sandfærdige og ikke prøver at tilrane sig uberettigede fordele. Her er ikke noget med, at "går den, så går den", og "alt hvad dommeren ikke ser er tilladt".

Den dag, sådanne tendenser for alvor vinder indpas i golfen, som det er sket så mange andre steder, vil golfspillet, som vi kender det, virkelig få problemer. Der er blandt andet også på grund af forventningerne til spillernes ærlighed som deres egne dommere, at golfreglernes straf for snyd er så hårde, som de er. Vi regner ikke med, at du snyder, men hvis du gør, så falder hammeren. Lad os se på et par eksempler, hvor det er nemt at snyde, og hvor der derfor er store krav til spillernes ærlighed.

Det er jo ikke altid til at se at se præcist, hvor ens bold ender. Slaget kan være blindt, roughen kan være høj, vandhazarder i form af søer og bække kan drille. Et areal under reparation kan være i vejen. Og væk er bolden. Men konsekvenserne kan være meget forskellige.

Er bolden væk?

Er bolden blevet væk i areal under reparation, altså et område på banen, der er markeret med blå pæle eller blå pæle med sort top, er der efter regel 25-1.c adgang til lempelse uden straf i form af et frit drop efter nærmere fastsatte regler. Det samme gælder efter regel 24-3, hvis bolden er blevet væk i en flytbar eller ikke-flytbar forhindring, altså i noget menneskeskabt på golfbanen, som for eksempel et drænrør.

Er bolden blevet væk i en vandhazard, kan man få lempelse med et straffeslag, og regel 26 anviser flere muligheder for at droppe bolden uden væsentlig tab af afstand. I stableford er det herved ofte muligt at redde i det mindste et enkelt point trods en tur i vandet.

Værre er det, hvis bolden går out of bounds eller bliver væk ude på banen, i roughen eller i skoven. Her er der kun at gå den tunge gang tilbage til stedet, hvorfra det sidste slag blev slået, tage et straffeslag og slå et nyt slag. Så i realiteten koster det to slag, og den er svær at komme igen fra. I stableford bliver stregen næsten altid vandret i stedet for lodret.

Men hvordan afgøres det, om bolden er endt det ene eller det andet sted, hvis hverken man selv eller medspillerne har set det? I både regel 24, 25 og 26 hedder det, at for at kunne benytte reglen, skal det være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er havnet i den pågældende forekomst. Og hvad betyder så det? Lad os bruge vandhazarden som eksempel - men princippet er det samme for de andre forekomster.

Når en bold er slået mod en vandhazard og ikke kan findes, må en spiller ikke gå ud fra, at hans bold er i vandhazarden, blot fordi der er en mulighed for, at bolden kan være i vandhazarden. For at kunne tage lempelse efter regel 26-1 skal det være "en kendsgerning eller så godt som sikkert", at bolden er i vandhazarden. Ellers skal regel 27-1 om tabt bold anvendes. En "kendsgerning" om, at bolden er i vandhazarden, kan opnås på flere måder. Udgangspunktet er, at spilleren eller hans medspillere har set bolden forsvinde i vandhazarden, men er dette ikke tilfældet, kan bevis fra andre pålidelige vidner, som har set slaget, bruges. Det er vigtigt, at alle tilgængelige oplysninger tages med i betragtning. Lyden af et plask kan være en indikation, men er ikke i sig selv nok, da der er situationer, hvor bolden springer ud af vandhazarden igen.

Så godt som sikker

Hvis det ikke er en "kendsgerning", at bolden er i vandhazarden, kræves det, at det er "så godt som sikkert", før reglen kan anvendes. Til forskel fra "en kendsgerning" medfører "så godt som sikkert", at der er en lille smule tvivl om den tabte bolds faktiske beliggenhed. "Så godt som sikkert" betyder dog, at selv om bolden ikke findes, er det berettiget at konkludere, at bolden - når alle tilgængelige oplysninger er taget i betragtning - ikke kan være nogen andre steder end i vandhazarden. Ved afgørelsen af dette skal man bl.a. tage relevante forhold i området for vandhazarden i betragtning, f.eks. topografi, græssets tilstand og højde, sigtbarhed, vejrforhold og afstanden til træer, buske osv.

Hvis bolden er trillet mod vandhazarden, og der er et bredt stykke rough mellem fairway og vandhazard, som bolden ligeså godt kan være blevet væk i, vil det således ikke være muligt at statuere, at det er "en kendsgerning eller så godt som sikkert", at bolden er blevet væk i vandhazarden. I så fald slipper man ikke for at benytte den almindelige regel om tabt bold. Så må du tilbage og slå om og tælle et straffeslag.

Hermed er vi tilbage til det med karakterstyrken og ærligheden. For det kræver en stærk karakter både som spiller og medspiller at fastslå, at det ikke er "en kendsgerning eller så godt som sikkert", at spillerens bold er endt i en situation, der giver anledning til lempelse, men ligeså godt kan være tabt i roughen eller andetsteds through the green - med den deraf følgende triste gang tilbage, hvor "synd" det end måtte være for den stakkels spiller, der har mistet sin bold.

Denne artikel blev bragt i Dansk Golf #5, 2015

Venlig hilsen

Regel- og handicapudvalget