1289129012881291
 

Lokale regler

Spørgsmål:

Vi har midlertidige lokale regler og lokale regler. De fleste steder taber man hullet eller får 2 strafslag, men kun fordi det står skrevet. I Vejle har vi intet skrevet om straf, så det må vel betyde der ingen staf er?

Hilsen
Peter Mathiasen

 

Svar:

Alle lokale regler, er i de fleste tilfælde påført scorekortet, men skal være ophængt i klubhuset. Lokale regler er forskellige fra klub til klub. De klubber der benytter sig af lokale regler, skal reglen være nøje defineret, med henvisning til en regel i regelbogen. Her fremgår det hvad en eventuel overtrædelse "koster" i straf. 

På andre tidspunkter af året, her spiller vejret en væsentlig rolle, kan der ud over de gældende lokal regler, komme midlertidige lokal regler, som er " strafbar" lig alt andet.

Venlig hilsen
Regel- og handicapudvalget