1289129012881291
 

Provisorisk bold - nye regler!?

Nye Decisions 2014-2016 (regel 27-2a / 1.5)

Som det er de fleste bekendt kommer der nye afgørelser hver andet år.
I den nye opdaterede udgave er der slette og rettet mange, som jeg ikke her vil komme ind på, da de er af mindre betydning.

Der er dog en ny decision, omhandlende hvornår man må slå en provisorisk bold.
Vi har nok alle oplevet at gå frem til en bold vi troede hvor var, men den kan ikke umildbart findes, hvorfor spilleren siger at han går tilbage og slår en provisorisk medens de andre leder hvidere.
Når spilleren begynder at gå tilbage, er det en ny bold der spilles.
Det nye er, at man må gå 50yards, bliver i den danske version vel 45 meter, frem før man tager stilling til om man vil spille en provisorisk bold.

Regel- og handicapudvalget