1289129012881291
 

De lagde hovederne i blød for golfklubben...

Man 19. juni 2017

423 - 5647

En række engagerede nye medlemmer af Vejle Golf Club mødte i aftes op på klubbens opfordring og øsede af deres mange erfaringer med TryOut og oplevelserne med at begynde på golf og blive medlem af VGC.

Det er klubbens bestyrelse, der har igangsat en indsats målrettet fastholdelse af medlemmer. Bestyrelsesmedlem Jørgen Ejlskov indledte det tre timer lange idemøde med at fortælle, at det i de seneste fem sæsoner er lykkedes VGC at tiltrække et imponerende antal personer til golf, men at det også må konstateres, at omkring halvdelen af de nye medlemmer forsvinder igen indenfor to år.

”Begynderudvalget gør en fantastisk indsats med introduktionen til golf og til klubben, men vi er nødt til at se på, hvad der skal til for at fastholde medlemmerne, når TryOut-perioden er ovre. Derfor har vi inviteret et panel, primært bestående af nye medlemmer, til at give os input og gøre os kloge på, hvor vi kan sætte ind fremadrettet”, fortæller Jørgen Ejlskov.

Idemødet blev effektivt ledet af Hans Lauge, der udover stort kendskab til VGC som medlem gennem mange år, har faglig ekspertise indenfor udvikling af både personer som organisationer. Hans Lauge guidede deltagerne igennem en produktiv proces, som resulterede i masser af spændende ideer til nye og tilretning af eksisterende tiltag.

De fremmødte fortalte indledningsvist om deres personlige erfaringer med TryOut og VGC, og efterfølgende blev der samlet ideer til at imødekomme en række konkrete problemstillinger, som medlemmerne møder i deres første år i VGC.
Overordnet kan man konkludere, at de fleste af os spiller golf og er medlemmer af VGC af sociale grunde, og mødet mellem nye og etablerede golfspillere står højt på ønskesedlen, fordi ”sidemandsoplæring” er nøglen til de mange og herlige succesoplevelser, som gør at vi prioriterer medlemskab.

Hans Lauge vil nu sammenfatte et idekatalog til bestyrelsen, så en målrettet indsatsfor fastholdelse af medlemmer kan iværksættes.