1289129012881291
 

Generalforsamling 2019

Sidst opdateret 6. marts 2018

Some description 

Næste ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts 2019

(datoen er endnu ikke fastlagt)

på Munkebjerg Hotel
(den store sal)

Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne  senest 14 dage før.

Bemærk: Evt. indkomne forslag skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2019.

 

Some description