1289129012881291
 

Plan for pleje af banen i 2018...

Fre 13. april 2018

Baneudvalget i Vejle Golf Club har udarbejdet en detaljeret plan for pleje af banen i sæson 2018, der beskriver de konkrete tiltag og desuden fremhæver nogle særlige fokusområder for greenkeepernes arbejde på banen i denne sæson.

”Plejeplanen beskriver, hvordan vi i 2018 øger indsatsen på greens, forgreens og mounds, og det kommer medlemmerne til at kunne mærke i de perioder, hvor vi bearbejder banen for at løfte niveauet”, fortæller chefgreenkeeper Hans Peter Ingvorsen (HP).

”På greens er der lagt op til en hyppig, men nænsom pleje, og mere gennemgribende indgreb koordineres med klubbens turneringskalender og manager i forhold til planlagte arrangementer og trafik på banen, så færrest muligt generes af arbejdet, Men på den anden side bliver banen bedre og spiloplevelsen større, og dermed får medlemmerne stort udbytte af den øgede indsats”, siger HP.

Et konkret ønske fra medlemmerne er, at man kan rulle bolden ind på green, frem for at flyve den ind, og dermed bliver der arbejdet på at klippe fairways helt frem til greenområderne. Der er også udtrykt ønske om, at man kan putte bolden fra forgreens og området lige udenfor, og derfor beskriver plejeplanen, hvordan forgreens topdresses, eftersåes og vertikalskæres for at opnå ensartet overflade og dermed rul af bolden.

Greenkeeperne startede allerede i 2017 på en gennemgribende behandling af mounds omkring greens, og dette arbejde fortsætter i 2018. I vinterperioden vertikaldrænes og tre gange igennem sæsonen topdresses områderne, så spilbarheden bliver mere ensartet.

Og så er der spørgsmålet om rough på VGCs bane. I 2018 fjernes den ukontrollerede rough fra bunkerkanterne, efter at mange medlemmer vedvarende har kritiseret banearkitektens design med et ”æstetisk smukt præg” på banens bunkere, der på mange huller er tænkt som sigtemærker, der ikke er i spil. Væk skal det ukontrollerede rough, og det kommer det så. Retningslinjen for bunkers er, de skal indgå i de omgivelser, som de er placeret i. Det betyder, at fairwaybunkers i højere grad er plejemærker, der kan ses fra teestedet, og greenbunkers kan give vanskeligere hulplaceringer, hvis man ”slår efter pinden”.

Plejeplanen er udarbejdet i samarbejde med baneudvalget i Vejle Golf Club, og den danner basis for, hvordan pasning, pleje og prioriteringer skal gribes an på kort, mellem og lang sigt.

Alle forhold angående pasning og pleje sker indenfor gældende lovgivning, og plejeplanen er tilrettelagt efter normale vind og vejrforhold.

VGC’s bane er meget varieret, naturoplevelsen er tæt på enestående og standarden skal i årene fremover have højere fokus. Vi ønsker yderligere at udvikle anlægget og dets unikke kvaliteter, så vi med en høj grad af troværdighed kan kalde os ”Danmarks smukkeste” og være attraktiv for spillere på alle niveauer.

Du kan læse den samlede plejeplan for banen samt holde dig orienteret om planlagte og igangværende arbejder på banen her.

Some description