False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Dræningsplan 2017 - 2021

Some description

Overordnet
På baggrund af erfaringerne efter dræningsprojektet på Parken 5 har baneudvalget udpeget og prioriteret de områder på golfbanen, der skal drænes efter samme princip.

Sideløbende med ovenstående igangsættes fra 2017 en årlig tilbagevendende topdressing af alle fairways. Der topdresses med  ca. 1 cm. sand og 9 huller pr. uge i den sidste af uge af juni og de 2 første uger af juli. I disse uger er der god vækst i græsset, så efter topdresning mandag og nedmåtning mv. i løbet af ugen vil spiloverfladen være genetableret efter ca. 8 dage. 

Forklaring til overskrifterne i skemaet
Overordnet
Vi arbejder i og med naturen, så planen er udarbejdet under forudsætning af normale vind- og vejrforhold

Gener for spil
- Der drænes så meget som muligt, hvor banen alligevel er lukket (der spilles TRIO-bane)
- Hvis muligt - hvorledes kan spil gennemføres under arbejdet

Tidsestimat
- Antal uger for projektet gennemførelse. Når arbejdet er afsluttet spilles området med ”oplæg” til spiloverfalden er genetableret
- Arbejdet afsluttes med såning af området. 
  Der kan forventes et bæredygtigt græstæppe ved normale vejrforhold
       - Forårsprojekter juli måned
       - Sommerprojekter oktober måned
       - Efterårsprojekter maj måned

Økonomi
-
Materialer og evt. ekstra mandskab
- Overslaget er eksklusivt ”eget arbejde”

Antal greenkeepere
+ 2 betyder at der ”ansættes” 2 ekstra personer i perioden ud over den faste greenkeeperstab

Some description