TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

RETNINGSLINJER FOR PRIVATE RUNDER I DEN KOMMENDE PERIODE

(opdateret 18.05.20)

Nyt siden sidst
Med de nye retningslinjer fra Kulturministeriet og DIF har Dansk Golf Union foretaget en række ændringer i deres anbefalinger.

Bestyrelsen følger fortsat DGU's anbefalinger og de vigtigste forandringer i Vejle Golf Club er følgende:

 • Afstandskravet mellem personer ændres til 1 meter

 • Flag og hulkop genetableres som ved normalt spil

 • Banemateriel kan igen benyttes (f.eks. river, boldvaskere, vandhaner og affaldsspande med låg). Der kan ikke tilbydes rengøring, afspritning eller lign. af udstyret. Derfor henstilles til Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring god håndhygiejne. Medbring evt. selv håndsprit.
  Samtidig bortfalder de midlertidige lokale regler om drop i bunker mv.

 • Retningslinjerne fra Kulturministeriet giver nu mulighed for samling af maksimalt 10 personer i en gruppe på et afgrænset/afmærket område. Minimumsafstanden mellem forskellige områder/grupper er 2 meter. Denne præcisering har betydning for træningsfaciliteter, undervisning og det generelle flow af personer rundt i golfklubben.

 • Buggies kan nu benyttes af personer fra forskellige husstande. Buggies kan igen bestilles via GolfBox og nøglerne udleveres fra Probox24 automaten i klubhuset.

 • Klubhuset og sekretariatet åbnes igen. Der er opstillet håndspritautomater.

 • Der er adgang til toiletter, men omklædnings- og badfaciliteterne må fortsat ikke benyttes.

 • Det er igen muligt at udskrive scorekort via touch skærmene i klubhuset.

 • Bekræftelse af tider og greenfeebetaling foregår igen via Probox24 automaten i klubhuset.
 • Gasto46 genåbner efter myndighedernes anvisninger. 

----

Følgende retningslinjer er herefter gældende i Vejle Golf Club:

Spil på banen

 • Privat spil kan foregå i op til fire-bolde og kun mod forudgående tidsbestilling via GolfBox
 • Tidsbestilling
  • 18 huller (alle starter fra Parken hul 1)
   • Parken/Skoven
  • 9 huller
   • Sletten
  • Korthulsbanen
   • 9 huller og kun med tidsbestilling
  • Alle kan maksimalt have 2 aktive tidsbestillinger
 • Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere

Anvendelse af træningsfaciliteter

 • Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere
 • Max 10 spillere på puttinggreen og brug kun egne bolde
 • Max 10 spillere på indspilsgreen ad gangen og brug kun egne bolde
 • De overdækkende udslagssteder på driving rangen må kun benyttes, hvis man skal modtage undervisning af pro-træner
 • Anvend den behandskede hånd på boldmaskinen, boldkurve og ved berøring af bolde (der er ikke adgang til håndsprit på driving rangen)
 • Indendørs træningslokale er åben - max. 3 ad gangen og min. 2 meters afstand

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 • Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere 
 • Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Ved behov for at "vinke igennem" hold behørig afstand til andre spillere
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Overhold sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

Banekontrol
Banekontrollens anvisninger skal som altid efterleves. Overtrædelser af retningslinjerne vil blive indberettet til bestyrelsen.