1289129012881291
 

Bane service

Sidst opdateret 26. marts 2019

Some description

Leder af baneservice teamet - Poul Bundgaard

Det overordnede formål

 • Startkontrol
 • ’Overvåge’ spillet på banen
 • Checke og hjælpe til god flow på banen

Startkontrol

 • Vejlede og hjælpe greenfeespillere ved indcheckning, på 1. teested mm.
 • Checke, at de startende spillere svarer til tidsbestillingerne 

’Overvåge’ spillet på banen
Ved blandt andet at checke

 • Lokale regler på banen og i klubhuset overholdes
 • Bagmærker bæres synligt
 • Kvittering for betalt greenfee bæres synligt
 • Der vises respekt for banen (rives i bunkere, riven placeres korrekt efter brug, nedslagsmærker rettes op, tørv lægges på plads og stampes, cigaretskodder og andet affald ikke smides på banen m.m.)

Checke flow på banen
Ved at hjælpe med til at

 • Hurtigere bolde lukkes igennem
 • Der lukkes igennem, når der ledes efter bold(e), og det sinker spillet


Undgå problemer - orienter dig før tee-off på hjemmesiden og/eller på Tee-off informationen ved klubhuset.

Eventuelle klager over banekontrollen stiles til Vejle Golf Clubs manager Bo Vaaben.