1289129012881291
 

Momsrefusionen for 2017 opgjort

Tor 6. december 2018

392 - 6935

I efteråret 2017 indbetalte mere end 100 medlemmer en donation på kr. 200,- til Vejle Golf Club. Dermed var betingelserne for, at VGC kunne søge om at få del i en pulje af momskroner til foreninger med almennyttigt virke (jf bekendtgørelse 11 af 2015). Det er første gang, Vejle Golf Club har søgt om at få momsrefusion, og afgørelsen om, hvor stort et beløb klubben får retur, har været afventet med stor spænding.

Momsrefusionen er nu opgjort, og det viser sig, at golfklubben i december modtager en ekstraordinær momsrefusion på samlet kr. 228.947,- eller mere end kr. 1.000 per donation.  

”Vi sender en stor tak til alle gavegiverne fra 2017. Vi ønsker igen i 2018 at søge om at få del i momsrefusionen, og har derfor anmodet medlemmerne om igen i år at give en gave på mindst 200 kroner til klubben. Der skal være flere end 100 gavegivere, for at VGC lever op til kravet om at kunne ansøge, og gavegiveren har mulighed for fradrag på selvsangivelsen til gengæld for gaven", fortæller manager Bo Vaaben.

Opfordringen fra klubben er blevet hørt, og i går, den 5. december, nåede klubben op over de 100 gavegivere, og er således kvalificeret til at søge om at få del i refusionen igen for 2018.

"Vi er meget taknemmelige for medlemmernes velvilje, og selvom vi ikke kan forudsige størrelsen af momsrefusionen for sæson 2018, at det naturligvis en meget velkommen pose penge til klubben", fortæller Bo Vaaben.