TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Klubben har igen brug for din hjælp

Torsdag 26. august 2021

Kære medlem,

…siden 2017 har mere end 100 medlemmer hvert år indbetalt kr. 200,- som en donation til Vejle Golf Club. En donation som har betydet at golfklubben har modtaget en momsrefusion på i gennemsnit næsten kr. 240.000 årligt. Senest i december 2020 modtog vi kr. 277.148 og at vi forventer igen i år en refusion på ikke under kr. 100.000 ifølge klubbens revisor.

Beløbene er og vil primært blive brugt på forbedring af banen og træningsfaciliter.

Forudsætningen er at klubben igen i år, finder mere end 100 gavegivere.

For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,-. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:
    • Mobile Pay på 60905
         - oplys dit medlemsnr. som reference
    • Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 9347 konto 4569774662 SparNord
         - oplys dit medlemsnr. som reference

På forhånd tak for din eventuelle donation.

Venlig hilsen
Claus Svold                                              Bo Vaaben
Formand                                                  Manager

Her kan du læse mere om momskompensationsordningen