False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Vi mangler kun 10 donationer...

Torsdag 30. september 2021

Vejle Golf Club har brug for flere end 100 donationer á kr. 200,- for at kunne søge momsrefusion. I skrivende stund har vi nået halvdelen, men mangler således stadig kun 10 bidrag for at kunne sende ansøgningen.

Beløbene er og vil primært blive brugt på forbedring af banen og træningsfaciliter.

Forudsætningen er at klubben igen i år, finder mere end 100 gavegivere.

For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,-. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:
    • Mobile Pay på 60905
         - oplys dit medlemsnr. som reference
    • Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 9347 konto 4569774662 SparNord
         - oplys dit medlemsnr. som reference

På forhånd tak for din eventuelle donation.

Venlig hilsen
Claus Svold                                              Bo Vaaben
Formand                                                  Manager

Her kan du læse mere om momskompensationsordningen