TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Vi har brug for din hjælp!

Fredag 18. august 2023

Kære medlem,

…siden 2017 har mere end 100 medlemmer hvert år indbetalt kr. 200,- som en donation til Vejle Golf Club. En donation som har betydet at golfklubben har modtaget en momsrefusion på i gennemsnit omkring kr. 275.000 årligt. Senest i december 2022 modtog vi kr. 308.121. Vi forventer i år en lidt lavere refusion dog ikke under kr. 200.000 ifølge klubbens revisor.

Beløbene er primært anvendt til forbedringer på baneanlægget og større projekter som f.eks. den kommende overdækning af udslagssteder på driving rangen.

Forudsætningen er at klubben igen i år, finder mere end 100 gavegivere.

For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,-. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:
    • Mobile Pay på 512005
         - oplys dit medlemsnr. som reference
    • Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 9347 konto 4569774662 SparNord
         - oplys dit medlemsnr. som reference

På forhånd tak for din eventuelle donation.

Venlig hilsen
Claus Svold                                              Bo Vaaben
Formand                                                  Manager

Her kan du læse mere om momskompensationsordningen