TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Danmarksturneringen for ungdom

Holdturnering: Til og med 24 år

Hcp.: ca. 18 og ned

Danmarksturneringen for Ungdom er en mulighed for, at blive en del af et klubelite hold og miljø. Turneringen henvender sig således til U25 spillere, der dyrker golf på et seriøst niveau, har lyst til at konkurrere på højt plan og har ambitioner om at udvikle deres golfspil til højest mulige niveau.

Danmarksturneringen for ungdom er en integreret del af den samlede Danmarksturnering, på lige fod med herrer/damer - seniorer, veteraner og superveteraner. Der spilles på Danmarksturneringens fastlagte spilleweekender.

Danmarksturneringen for Ungdom er både for piger og drenge, dvs. at holdet kan være et rent drengehold, et rent pigehold eller et hold bestående af både drenge og piger.

Handicap:

Der er ikke en fast handicapgrænse for deltagelse i Danmarksturneringen for ungdom, hvilket svarer til den øvrige Danmarksturnering. Danmarksturneringen for ungdom skal ses som skridtet efter Holdturneringen og inden herre/dame-rækken i Danmarksturneringen. Dette betyder, at der altså ikke er nogen handicapgrænser for deltagelse i Danmarksturneringen for ungdom. Vi anbefaler at man har omkring hcp. 18 og ned når man deltager i Danmarksturneringen for Ungdom, det betyder dog ikke at man ikke kan have spillere med et lidt højere handicap med på holdet også. Det vigtigste er, at de voksne omkring spillerne er med til at vurdere, om de er klar til og har ambitioner om at deltage i turneringen særligt med tanke på det mentale niveau, da dette er en eliteturnering, hvor fokus er på direkte konkurrence og resultater.

Alder:

Hvert hold består af 4 U25 spillere. At være U25 spiller vil sige at man er under 25 år i hele spilleåret. Der ikke nogen nedre aldersgrænse for spillerne i denne turnering.

Tilmelding
Klubben fortager tilmelding af hold til Danmarksturneringen for Ungdom i samarbejde med sekretariatet.

Spillere
Det er spillere i juniorafdelings Udviklingstrup, der udgør spillerne på holdet til Danmarksturneringen for Ungdom. Holdlederen (juniorudvalget finde denne) udvælger i samarbejde med trænerteamet spillere og evt. afløsere til holdet for hver spillerunde.

Har du spørgsmål til Danmarksturneringen, er du velkommen til at kontakte Juniorudvalget eller trænerteamet.