1289129012881291
 

Fritspilsordning

Sidst opdateret 26. november 2018

Some description

Din bestilling (se nederst) skal blot være modtaget i sekretariatet senest den 31. december 2018. Badge kan udleveres fra ultimo januar 2019

Bemærk nye regler (se nedenfor) nu kan der igen spilles fra morgenstunden i weekender og på helligdage.

Greenfeeclub No. 1
Stensballegård Golfklub, Kolding Golf Club, Haderslev Golfklub, Gyttegård Golf Klub, Breinholtgård Golf Klub og Vejle har et samarbejde omkring fritspil for sæsonen 2019.
Som medlem af GreenfeeClub nr. 1 kan du spille på de deltagende golfklubbers baner efter nedenstående regler i hele 2019.

Regler
- Kortet kan kun benyttes ved bestilte og bekræftede tider (og dermed ikke boldrendetider)
- Kortet skal bæres synligt på bag´en
- Kortet er personligt
- Bookede tider skal altid bekræftes senest 15 min. før start
- Kortet kan benyttes alle hverdage hele dagen samt i weekends og helligdage FØR kl. 09.00 og EFTER    kl. 12.00 (begge tider inklusiv). Spilles der i dette tidsrum opkræves greenfee-betaling.
- Kortet kan IKKE benyttes i forbindelse med deltagelse i åbne klubturneringer, klub-i-klub-turneringer,        venskabsturneringer samt arrangementer, såsom Company Days – her betales greenfee efter de          gældende regler i den pågældende klub
- Junior-frit-spils-ordningen er gældende, dvs. at en seniorspiller kan tage 3 juniorer gratis med på        runden. Alle skal dog spille i bold sammen.
- Kortet kan ikke kombineres med andre rabataftaler

Pris
Prisen for eet års medlemskab af GreenfeeClub no. 1 er kr. 900,-.

Badge og klæb
Som kvittering for medlemskab af GreenfeeClub no. 1 modtager medlemmet efter betaling et badge hvor forsiden indeholder logo mv. og bagsiden "regler for ordningen" samt mulighed for at påføre navn, klub og medlemsnr. 

Bestilling
Du kan købe medlemskab af GreenfeeClub nr. 1 ved personlig henvendelse i sekretariatet eller ved at maile følgende