1289129012881291
 

Fritspilsordning

Sidst opdateret 23. marts 2017

 

Some description

Greenfeeclub No. 1
Stensballegård Golfklub, Kolding Golf Club, Haderslev Golfklub, Gyttegård Golf Klub, Breinholtgård Golf Klub og Vejle har et samarbejde omkring fritspil for sæsonen 2017.
Som medlem af GreenfeeClub nr. 1 kan du spille på de deltagende golfklubbers baner efter nedenstående regler i hele 2017.

Regler
- giver adgang til spil i de respektive klubber uden yderligere betaling af greenfee
- i weekender og på helligdage må der dog ikke startes i tidsrummet kl. 9.00 - 12.00
- Ordningen tilbydes kun fuldtidsmedlemmer i de respektive klubber
- Fritspilsordningen er personlig 

Pris
Prisen for eet års medlemskab af GreenfeeClub no. 1 er kr. 800,-.

Badge og klæb
Som kvittering for medlemskab af GreenfeeClub no. 1 modtager medlemmet efter betaling et badge hvor forsiden  indeholder logo mv. og bagsiden "regler for ordningen" samt mulighed for at påføre navn, klub og medlemsnr. 

Bestilling
Du kan købe medlemskab af GreenfeeClub nr. 1 ved personlig henvendelse i sekretariatet eller ved at maile følgende