1289129012881291
 

Kontingent

Sidst opdateret 3. december 2018

Medlemskategori ½ årlig Årlig  Indskud
U10 (0 - 9 år) (tidligere Sandkassegolf) - 600 0
Junior (10 - 22 år  (ikke frigivet til stor bane)) 500 1.000 0
Junior (10 - 22 år) 1.138 2.276 0
Studiemedlem 1.138 2.276 0
TRYOUT 2018 - Prøvemedlem - 300 0
Hverdagsmedlem med indskud 2.149 4.298 3.333
Hverdagsmedlem indskud over 5 år 2.276 4.552 *666
Hverdagsmedlem uden indskud 2.529 5.058 0
Fuldtidsmedlem med indskud 3.223 6.446 5.000
Fuldtidsmedlem indskud over 5 år 3.413 6.826 *1.000
Fuldtidsmedlem uden indskud 3.896 7.792 0
Greenfeemedlem 1.517 3.034 0
Long Distance helårlig - 3.793 0
Korthulsbanemedlem 1.138 2.276 0
Passiv 569 1.138 0

*)Indskud betales over 5 år og tillægges kontingentet.

Grundlæggende
Der er følgende muligheder for medlemskab af Vejle Golf Club
• kontingent uden betaling af indskud
• kontingent med betaling af indskud 
• kontingent med betaling af indskud over 5 år

Indskud
Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller overgang til medlemsgrupper "uden indskud".

Skift mellem medlemskategorierne og evt. udmeldelse
Skift mellem medlemskategorierne og udmeldelse kan som hovedregel alene foretages én gang årligt (den 30.11.) efter skriftlig meddelelse til sekretariatet i henhold til klubbenes vedtægter § 6. Ønsker man at skifte til en dyrere kategori foretages ændringen dog løbende henover sæsonen og kontingentet beregnes forholdsmæssigt.

Optagelse i eller skift til en anden medlemsgruppe med indskud forudsætter indbetaling af gældende indskud. Ved skift fra medlemsgruppe med lavere indskud til gruppe med højere betales differencen.
Medlemmer indmeldt som juniormedlemmer indplaceres i medlemskategorierne "med indskud" efter deres 23 års fødselsdag.

Her kan du ændre medlemsskab

Her kan du foretage udmeldelse

Betalingspolitik for Vejle Golf Club


MEDLEMSKATEGORIER:

Prøvemedlem i 2018 TRYOUT!
Et særligt tilbud til alle nye golfspillere som ikke tidligere har haft et DGU-kort.
Bliv medlem af Vejle Golf Club, lær golfen at kende, brug klubbens faciliteter, tag dit DGU-kort og spil helt uden yderligere betaling af indskud- eller kontingent i hele 2018.

Fuldtidsmedlem
Medlemmer over 23 år som ønsker fuld spilleret.

Hverdagsmedlem
Medlemmer over 23 år som alene ønsker spilleret på hverdage frem til kl. 16.00. Spil på banen udenfor dette tidsrum er mod betaling af normal greenfee.

Studiemedlem
Medlemmer under 30 år som kan dokumentere med et studiekort, lærlingekontrakt eller lign. at de er under uddannelse/elev/i lære. Medlemskabet giver fuld spilleret.

Juniormedlem
Medlemmer der på indmeldelsestidspunktet ikke er fyldt 23 år. Medlemskabet giver fuld spilleret.

Long distancemedlem
Long Distance medlemskab forudsætter fuldtidsmedlemskab af en anden golfklub og afstanden til hjemmeklubben skal være kortere end til Vejle Golf Club. Medlemskabet giver fuld spilleret.

Passiv medlem
Har ingen rettigheder til spil på banen. Men har de tidligere betalt indskud kan de genoptage deres medlemskab uden igen at skulle betale indskud.

Greenfeemedlem
Der udstedes DGU-kort (forudsætter at begynderprøverne er bestået) og medlemmet kan spille mod betaling af almindelig greenfee. Medlemmet må spille 4 golfrunder om året uden betaling af greenfee.

Korthulsbanemedlem
Giver adgang til spil på korthulsbanen, driving range, indspilsgreen og putting green. Der udstedes ikke DGU

Some description


KONTINGENTGRUPPER:

Kontingentgruppe 1
Medlemmer indmeldt før den 31.12.2010 og medlemmer der betaler indskud.

Kontingentgruppe 2
Medlemmer der betaler indskud over 5 år. Herefter flyttes medlemmet til kontingentgruppe 1.

Kontingentgruppe 3
Medlemmer der ikke betaler indskud.

Kontingentopkrævning
Opkræves årligt hver den 1. januar for hele kalenderåret eller opkræves halvårligt hver den 1. januar for 1. halvdel af kalenderåret og den 1. juli for 2. halvdel af kalenderåret.

 

Medlemsfordele
Her kan du se flere fordele ved et medlemsskab.