1289129012881291
 

Regelforum

Regel- og Handicapudvalget i Vejle Golf Club er

Niels Svenningsen (formand)
nosvenne@hotmail.com 

Bo Vaaben
bv@vgc.dk

Sidst opdateret 2. november 2018

Her vil klubbens Regel- og handicapudvalg uddybe og forklare generelle og lokale regelspørgsmål.

Har du et spørgsmål, du ønsker behandlet, er du meget velkommen til at kontakte udvalget. Tryk her.

Udvalget har allerede set på....

Sucker

Markeringer af parallel vandhazard

Klar-parat- startid

Årsrevison af handicap 2017

Droppe i en bunker!

Veje og stier i hazard?

Er bolden væk?

Lokale regler og straf?

Prøveput?

Bunker fyldt med vand?

Hazard Sletten 3?

Spil til forkert bold?

Anvendelsen af Smartphones på golfbanen!?

Provisorisk bold - nye regler!?

Frit drop fra sti?

De grønne snore?

Droppe fri af "ikke" flytbare forhindringer?

Vinke eller lede eller ....?

Prøvesving?

Some description