TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Det sker på banen....

Fredag den 1. juli

Vi har arbejdet meget med topdress, de sidste 4 år.

5 greens på skovbanen er/var særlig udfordrende, da

 de ikke drænede overhovedet.(50 år gamle, bygget med klaplag, for at holde på fugten, da man ikke havde vandingsanlæg)

Udover "almindeligt prikning/topdress program, sker følgende også på disse.

*Ca 3 tons sand køres på
*Vertidræn 24 mm x 20 dybte
*Topdress blæses i hullerne. (Tager omkring 45 min - 1 mand. Førhen fejede vi sandet i hullerne, det tog 3 timer for 4 mand.)
*Greens tromles 3 gange.

Dette sker 2-3 gange årligt og har haft en helt vanvittig god drænings effekt. (det er omkring 15 tons rent sand, som er kommet ned i hver greens) 🤩

Førhen kunne vi ikke klippe lavere end 5 mm på disse Greens, efter bare 10 mm regn. Nu klipper vi under 3 mm, uden problem

Her kan du læse mere om den intensive pleje af greens.

God sommer ☀️⛳
Kristoffer Harreby
Chefgreenkeeper

 

Tirsdag den 8. februar
Dræningsarbejde på parken 1

De gamle markdræn er stoppet/kollapset, så de skal spules og forbindes igen. Den gule ledning er et kamera, som bruges til at fejlfinde defekte drænrør, omkring brønden.

 

Tirsdag den 7. december
1st tee på sletten gøres smukkere ⛳
Græsset mellem stien og teested er hårdt belastet, da det er samlingspunkt for alle spillere, før rundens start. Derfor gør vi stisystemet bredere, ind mod teestedet, som også gør det visuelt flottere.

/chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

 

Onsdag den 1. december
Det er målet at der hen over vinteren fortsat spilles TRIO-bane fra de normale tee-steder til sommergreens.
I kortere perioder med morgenfrost eller megen nedbør vil banen være lukket.
I længere perioder med frost vil spil til ”pæl” fra provisoriske tee-steder blive etableret.
I lighed med sidste sæson vil anvendelsen af måtter være obligatorisk på tee-stederne og spillerne opfordres ligeledes til at bruge dem på fairway.

HUSK - korthulsbanen er altid åben til sommergreens og ligeledes er golfsimulatorerne.

/Chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

 

Onsdag den 3. november
Overvintring af greens
Den vigtige fase, for gode greens til foråret 2021, er begyndt.
Micronæring, Dug kontrol, Penetrant, er bare nogle af de svampehæmmende midler vi bruger, til at forebygge de uønskede angreb.
Svampeangreb er uundgåelige, men den langsigtede pleje, vil reducere omfanget af skaderne.

Her ses effekten af dug kontrol, som holder græsset fri for dug i op til 10 dage.

/Greenkeeperne

 

Onsdag den 12. maj 2021

Banens bunkers er designet, med et såkaldt "sand-face". Når vi får mange mm regn, på kort tid, kan skyllerender ikke undgås. 🌧️

Skaderne udbedres snarest⛳

 “Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c

/chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

 

Onsdag den 21. april 2021

Vi er i fuld gang med at fylde nyt sand i samtlige bunkers. Det er hårdt manuelt arbejde, hvor hele bunkeren tjekkes for korrekt sanddybde, som lyder på 7-10 cm. Sandet vil opleves blødt, indtil det sætter sig. Når vi er færdige, er der kørt små 200 tons sand i.

/chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

Onsdag den 14. oktober 2020

Dræningsplanen Vi er kommet godt igang med dræningen på skoven 6⛳ Der drænes på de sidste 80 meter af hullet.
/chefgreenkeeper Kristoffer Harreby 

INTENSIV PLEJE AF GREENS
Fastlagte datoer for prikning og topdressning af greens
- Onsdag den 2. september Skoven
- Onsdag den 9. september Sletten
- Tirsdag den 22. september Parken
For at minimere generne vil der efterfølgende dagligt blive tromlet.

/chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

 

Uge 28
Hybridgræs på Skoven hul 3 teested.

Måtten på Skoven hul 3 er udskiftet med en slidstærk hybrid løsning, som der kan tees op på. Løsningen består af 75% kunstgræs, som der med tiden vil gro 25% naturgræs op igennem.
Der er sået og dresset med grøn topdress.⛳

/Greenkeeperne

 

Uge 27
Vi påbegynder topdress af fairways på parken 5, 6, og 7, samt hullerne 3-8 på skoven.
Der er tale om et "drys" sand, så spiloverfladen vil hurtigt være tilbage i topform.

Vi topdresser fordi:
**For en mere jævn spilleoverflade
**For at undgå våd og mudret overflade
**Bedre dræningsevne
**Forlænge sæsonen

Mere info kan findes i Plejeplan2020.

/Greenkeeperne VGC

 

Uge 15
SKOVEN 3 DRÆNINGSPLANEN ⛳
Nu kan vi snart vinge arbejdet på skoven 3 af ✔️
Med 3 hoveddræn og en masse slidsedræn, kan vi kun tro på at effekten bliver af samme som parken 5,6,7.
De næste dage skal der lægges rullegræs i renderne, samt eftersåes og topdresses. 👍

Greenkeeperne VGC

 

 

 

 

 

Uge 14
Så fik vi endelig åbnet Sletten og Parken. For årstiden står banen fint. Greens på Parken har dog behov for en ekstra ”kærlig hånd”. Derfor har vi prikket, eftersået, topdresset og tromlet alle greens i dag. En nødvendig behandling som betyder bedre spiloverflade og dræningsevne.
Efter tromlingen vil sandet være synligt, men greensoverfladen vil være jævn og spilbar.

/chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

 

Uge 11
HUGPIBER
Hvis filtlaget i grees bliver for stort, har overfladen svært ved at komme af med vandet = konstant fugtig overflade.
Ved at fjerne eksisterende materiale og tilføre topdress i hullerne, bliver overfladen bedre til at afdræne. Samtidig bliver greens hårdere og bolden får et meget bedre rul. ⛳

Greenkeeperne VGC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 41
Green på Parken 5 har svært ved at lede overfladevandet væk. Vækstlaget af en eller anden grund er 50cm mod normalt 25 cm. Overfladen tager derfor lang tid om at afdræne.
Som forsøg kombineres de tidligere udførte slidsedræn (ca. 30 cm dybde) med et mere end 50 cm dybt drænhul, som fyldes med sand. Ideen er at vandet fra overfladen søger i slidsedrænet, derfra til drænhullet og videre ned under vækstlaget.
Nedenfor vises hvorledes et at de dybere drænhuller etableres og der skal laves rigtig mange. 

https://youtu.be/lh9LesWUUHU

Uge 37
Verti-Draining er uundværligt i professionel græspleje. Hård og iltfattig jord løsnes og iltes, så græssets rødder får luft. 
Der kan samtidig opbevares mere vand i jorden, så vi hurtigere kan få overflade vand, til at sive ned i jorden. ⛳
Efterfølgende rulles Greens, for at gøre dem jævne igen.

/chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

Some description

uge 29
Den intensive pleje, vi udførte først på måneden, har været meget effektiv. På billedet ses de nysået græsfrø i fuld spiring 🌱
Græs sorten hedder krybende hvene, som er den sort vores greens/bane, er designet til at have. ⛳

Some description

/Chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

 

uge 24
Greens på Skoven 6 og 7 har været noget vanskeligere at få i vækst en forventet. For at hjælpe dem i gang har de fået en intensiv pleje med bl.a. en kraftig topdresning og efterfølgende tromling, for at skabe en bedre putteoverflade, mens skaderne vokser til med den nysåede græs.

Her ses greensoverfladen på Skoven 6 efter behandlingen.

Some description

Uge 19
Så fik vi åbnet Skoven ⛳
Hele Greenkeeper teamet har leveret en helhjertet indsats, for at gøre banen indbydende, til åbningen.

Her er nogle dugfriske stemningsbilleder.

rigtig god fornøjelse.

/chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

 

 

Uge 15
Så er vi gået igang med at se på stisystemerne rundt på banen. Vi undersøger, om der kan findes materialer til stioverfladerne, som er mere stabile. 
I øjeblikket arbejdes med den sidste del af stien på Skoven 3, som har haft det vanskeligt på grund af trykvand fra skrænten.

Some description

 

Uge 10
Nedbør giver tid til klargøring

Vejrudsigten melder ikke golf vejr lige foreløbig, så alt arbejde med græs er meget begrænset. Tiden bliver i stedet brugt på mange andre vigtige opgaver.

Vi er i fuld gang med at oprense grøfter og dræn på hele banen for at få så meget vand som muligt væk fra banen. Den nyligt afsluttede dræning på sletten 3 virker også efter hensigten; Vandet vælter simpelthen ud af det nye drænrør.

De våde forhold giver os tid til at tage de mange maskiner under kærlige hænder, så de bliver helt klar til sæson 2019.

Vi er kommet i mål med kantskæring af bunkers, som er en langvarig proces. Vi har omkring 100 bunkers på banen og arbejdsgangen foregår med en manuel kantskærer, da det giver det bedste resultat.

Når man som spiller kommer på banen i den nye sæson, vil man også kunne bemærke, at træerne er blevet beskåret. Alt dette for hurtigere spil, visuelt flottere og nemmere pleje for greenkeeperne.

De nye golfregler betyder, at vi har haft travlt med malerpenslen. Blå pæl med sort top udgår, da den sorte top nu skal være grøn. Derudover er alle gule pæle fjernet, og erstattet af rød pæl. (strafområder)

Alt vores baneinventar får også et opløft i form af rens, maling og olie, så det hele står knivskarpt til sæsonstart.

Alle i greenkeeper teamet glæder sig utrolig meget til den nye sæson. Vi ses på banen.

Kristoffer Harreby
Chefgreenkeeper 

 

2018

 

Uge 46
Parken lukker for vinterklargøring

Vindstille, varmegrader mellem 5 og 10 grader samt ingen vækst i græsset giver optimale vækstbetingelser for svampesygdomme. Ikke kun på greens men desværre også på fairways.
Vi ser derfor allerede nu svampeangreb på greens.

I den daglige pleje af banen har greenkeeperne særlig fokus på forebyggelse og bekæmpelse af svampeangreb i greensoverfladerne. Men svampesporerne er også aktive på fairways. Det betyder at golfspillerene flytter svampesporer fra fairway til greens og dermed øger svampepresset på greens.

Jordbundsforholdene og vejrforholdene på Parken gør denne sløjfe specielt udfordret. Derfor er vi desværre nødt til at lukke Parken for i år og alene tilbyde spil på Sletten.

Greens på Parken vil herefter blive intensivt topdresset, så overfladen er mere modstandsdygtig mod de uundgåelige svampeangreb.

Sletten tåler bedre vejrforholdene på denne årstid. Blandt andet er der sjældent vindstille. For at forbedre greens på Slettens modstandskraft mod de uundgåelige svampeangreb, vil også disse greens blive topdresset (formodentlig i uge 47). Efter behandlingen vil de blive tromlet, så de efter behandlingen er spilbare igen. Samme behandling gennemføres på Korthulsbanen (formodentlig også i uge 47).

For at skåne puttinggreens og indspilsgreen ved driving rangen lukkes de ligeledes ned for vinteren.

Indspilsgreenen ved greenkeepergården (den gamle blå hul 9) holdes fortsat åben.

I håbet om forståelse
Chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

 

Uge 41
Skoven lukker for vinterklargøring
I uge 41 tegner vejrudsigten gunstigt for, at vi kan køre med tungt maskineri, så derfor lukker vi skovhullerne fra fredag morgen den 12. oktober. Greens får et godt lag topdress og er derefter ikke spilbare. Som skrevet tidligere topdresser vi blandt andet for at tørre overfladen ud, og det trænger de skyggefulde greens på skoven til, især i den periode vi går i møde.

I stedet henviser vi til spil på Sletten & Parken. God tur på banen.

Mvh Chefgreenkeeperen VGC

 

Uge 40
Fairways på parken 6 og 7 topdresses.

I vores vision om en mindre våd overflade, vil vi udbringe rent sand på fairways. Når vi gennem sæsonen tilfører overfladen sand, vil vi på sigt få en mere jævn og tør spilleoverflade.
De kommende dage efter processen, vil vi arbejde sandet ned under græsset.

Arbejdet påbegyndes onsdag d. 3/10.
Vi beklager eventuelle gener for golfspillet.

Mvh Greenkeeperne VGC

 

Uge 39
Golf og frostvejr
Det kan være forvirrende og lidt ulogisk at forstå hvorfor vi lukker banen de første gange der er frost og så åbner vi den ellers senere hele vinteren, selvom den er frossen.
Forklaringen er at frosten typisk kommer meget pludselig og at der har været temperature som har holdt græsset i vækst.
Når græsset er i vækst er der vand i bladet og ved frost vil der dannes iskrystaller som skærer hul på bladets celler hvis man går på det, svarende til hvis vi skærer os på glasskår.
Når der over en periode har været temperature omkring frysepunktet vil græsset stoppe væksten helt og gå i dvale (Også kaldet vinterhærdning). Når det sker, trækkes vandet ned i rødderne og der vil ikke længere dannes iskrystaller i bladet og græsset vil da kunne betrædes uden man skader det.
Skaderne ved at gå på græs der ikke er i dvale er meget alvorlige og på greens vil græsset ofte være fuldstændig dødt der hvor man har gået.
Hvornår græsset går i dvale afhænger af mange faktorer og græsarter. De fleste af de græsarter vi har på banen er naturlig hjemmehørende i Skandinavien og går let i dvale og bliver i dvale selvom der skulle komme en periode med lunt vejr. 

Drik evt. en ekstra kop kaffe i klubhuset, mens banen bliver klar til spil.

Her kan du se en forklarende video

/chefgreenkeeper
Kristoffer Harreby

 

Uge 36
SEMIROUGH & FAIRWAYS - MORGEN-DUG & KLIPNING
Det meste af morgenen er græsset vådt (dug), derfor kan græs-afklip ikke undgås. Når solen har fjernet duggen, op af formiddagen, laver vi et meget pænere resultat, uden afklip.

Vi er dog nødt til at møde så tidligt, for at få gjort banen klar, inden spillerne kommer.
Væksten er "desværre" også eksploderet, efter en varm uge med fugtig jordbund, som så gør afklippet mere tydeligt på banen.

Beklager disse gener
Kristoffer Harreby
Chefgreenkeeper

 

Uge 34

Intensiv topdresning af alle greens
Den største udfordring for alle klubbens greens er fugtighed.

For at minimere svampeangreb og skabe hurtigere greens med en fastere spiloverflade, skal overfladen gøres mere tør.

Første tiltag er en intensiv topdresning af samtlige greens.

Arbejdsgangen vil kort beskrevet være følgende:

-          Overfladen tilføres en god mængde ren sand og græsfrø
-          Der prikkes med spyd
-          Sandet ”måttes” ned i hullerne
-          Overfladen tromles flere gange

Spiloverfladen vil være spilbar umiddelbart efter behandlingen.

Den første uge efter denne behandling, vil greens alene blive tromlet. På denne måde arbejdes sand og frø godt ned i greens og slid på klippeled undgås.

For at effektivisere processen lukkes sløjfen af fra morgenstunden til ca. 13.00.

I første omgang gennemføres behandlingen på Skoven onsdag den 29. august. Hvis ellers vind og vejr tillader det.

Efterfølgende er det planen at greens på Parken behandles onsdag den 5. september og Sletten onsdag den 12. september.

Vi forsøger at minimere evt. gener for spillet, men helt undgås kan det naturligvis ikke. Vi håber på jeres forståelse.

Hilsen
Kristoffer Harreby
Chefgreenkeeper