TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Arbejdstid

Arbejdstider
- hvornår er greenkeeperne typisk på banen?

Højsæson - primo april til og med medio oktober: Alle sløjfer i VGC oplever dagligt den store og meget positive udfordring for greenkeeperne, at der omkring kl. 9.00 er helt fyldt op på banen af spillere.

På grund af hullernes placering, udformning og størrelse er det således meget svært både at have plads til golfspillere og greenkeepere på samme hul.

Som et rettidigt niveau af service og en høj mængde effektivitet er det derfor påkrævet, at greenkeeperne har mest muligt klippet omkring kl. 9.00.

Mødetid og pauser vil derfor typisk være som nedenstående skema:

Some description