TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Forretningen

Vision for forretningen og organisationen

Vi vil have en velfungerende organisation og en sund økonomi som fundament for vores ambitiøse udvikling af bane og klub

 

Målsætninger

Det betyder, at

  • Vi vil kontinuerligt udvikle og tilpasse vores organisation til udfordringerne
  • Vi vil sikre forretningsmæssig ideudvikling, så vi har gode indtjeningsmuligheder gennem ajourførte attraktive tilbud til konkret definerede målgrupper
  • Vi vil gennem et fortsat konkurrencedygtigt kontingent fastholde nuværende medlemstal – og sammensætning, og dermed sikre klubbens grundlæggende økonomiske fundament
  • Vi vil være det oplagte valg for greenfeespillere, company-days og andre indtægtsgivende arrangementer
  • Vi vil fortsat udvikle medlemsdialogen i Vejle Golf Club

Fokusområder 2022 - 2025

  • Fortsat udvikle klubbens synlighed på sociale medier med henblik på endnu bedre medlemsinformation og styrket markedsføring
  • Udvikle indtægtsgrundlag for greenfee og arrangementer
  • Fokus på optimal udnyttelse af klubhus og de nære omgivelser
  • Udvikle og afprøve muligheder for yderligere synergi i samarbejdet med restaurant, træner og andre samarbejdspartnere
  • Intensivere synliggørelsen af Vejle Golf Club i lokalsamfundet, erhvervslivet og overfor Golf-Danmark

Den fundamentale forudsætning for realisering af vision og målsætning er en velfungerende organisation med en stærk økonomi. Den større konkurrence på golfområdet gør denne udfordring endnu mere aktuel.

 Ansvarlig: Sekretariatet

Some description