TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2018

Læs referatet fra generalforsamlingen

 Læs protokollatet fra generalforsamlingen

 

Some description

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
mandag den 5. marts 2018 kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse
         af decharge

4.      Fremlæggelse af budget og noter for det kommende år til godkendelse

5.      Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
         Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle

6.      Indkomne forslag
         a.      Ingen

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
         a.       Claus Svold (modtager genvalg)
         b.       Jan Haugsted Pedersen (modtager genvalg)
         c.       Jørgen Ejlskov (modtager ikke genvalg)
         Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold og Jan Haugsted Pedersen og
         Lars Skou

8.      Eventuelt

Vejle Golf Club
Stig Brogård Andersen
formand

Some description