TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2019

Se referatet fra generalforsamlingen

Se protokollatet fra generalforsamlingen

Some description

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse
         af decharge

4.      Fremlæggelse af budget for det kommende år og bestyrelsens anbefalinger af
         nye kontingentsatser, afskaffelse af indskud samt ændringer omkring
         Hverdagsmedlemskaberne til godkendelse

5.      Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
         Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle

6.      Indkomne forslag
         a.      Ingen

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
         a.       Judith Domino (modtager genvalg)
         b.       Stig Brogård Andersen (modtager ikke genvalg)
         c.       Gert Nielsen (modtager ikke genvalg)
         Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino samt valg af Charlotte Holst og
         Torben Pedersen

8.      Eventuelt

 

Vejle Golf Club
Claus Svold
formand

Some description