TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Regelundervisning TRYOUT

En del af begynderens opgave er at have kendskab til golfreglerne.

Der vil blive udbudt regelundervisning den 3. mandag i måneden igennem sæsonen. Det er obligatorisk at deltage i minimum én af disse. Tilmelding via golfbox.

Regelundervisning på banen
Begynderafdelingen arrangerer en aften, hvor undervisningen vil foregå på golfbanen. Grundlæggende regler bliver demonstreret på 4 huller på den store bane. En super måde at se teori forklaret i praksis, og der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Online REGELPRØVE
Dansk Golfunion har lavet en online regelprøve, som Vejle Golf Club vil benytte sig af, som en del af Tryout medlemskabet.

Gå ind på www.danskgolfunion.dk/regelproeve

Start på prøven, brug din udleverede ”lommeguide til Golfreglerne”, for at finde de rigtige svar. Der er 20 spørgsmål. Til slut kommer der en opgørelse over, hvilke spørgsmål, der er svaret forkert på. Disse kan nu rettes til et rigtigt svar.

Til slut bliver du spurgt, om det er for sjov, eller i forbindelse med et golfkursus.

Tryk på golfkursus, vælg herefter golfklub, der så får besked på at prøven er bestået.

Skulle der inden da være spørgsmål, er I altid velkommen til at stille spørgsmål på Vejle Golf Clubs hjemmeside. Gå ind på VGC, medlem og herefter regelforum. Alle spørgsmål og svar er tilgængelig på hjemmesiden.

God fornøjelse.