False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Regelundervisning TRYOUT

En del af begyndersystemet er at have kendskab til golfreglerne.

Der vil blive lavet regel undervisning flere gange i løbet af sæsonen. Det er obligatorisk at deltage i minimum én af disse.

Der vil i maj måned blive gennemført regelundervisning i praksis, hvor undervisningen vil foregå på golfbanen, hvor grundlæggende regler bliver demonstreret på 4 huller på golfbanen, dette er frivilligt, men er en super måde at se teori forklaret i praksis.

Som det måske er de fleste bekendt, er der fra 1 januar 2019, sket en del væsentlige ændringer i reglerne. Det er en total revision af reglerne med tilhørende Decisions, således at det skulle give en bedre forståelse.

I den forbindelse har Dansk Golfunion lavet en online regelprøve, som Vejle Golf Club vil benytte sig af, som en del af Tryout medlemskabet.

Gå ind på www.danskgolfunion.dk/regelproeve

Start på prøven, brug din udleverede ”lommeguide til Golfreglerne”, for at finde de rigtige svar. For den mere interesserede, kan spillerudgaven af Golfreglerne købes i klubben til kr. 35. Der er 20 spørgsmål. Til slut kommer der en status på hvilke spørgsmål der er svaret forkert på. Disse kan nu rettes til et bedre og rigtig svar.

Til slut bliver du spurgt om det er for sjov, eller i forbindelse med et golfkursus.

Tryk på golfkursus, vælg herefter golfklub, der så får besked på at prøven er bestået.

Skulle der inden da være spørgsmål, er I altid velkommen til at stille spørgsmål på Vejle Golf Clubs hjemmeside. Gå ind på VGC, medlem og herefter regelforum. Alle spørgsmål og svar er tilgængelig på hjemmesiden.

God fornøjelse.