1483
 

Senior section - vedtægter

 

Senior Section spiller som hovedregel hver mandag i sæsonen...

Er du fyldt 60 år, kan du også være med, hvis du har spillehandicap til stor bane.
Har du en ægtefælle - med spillehandicap til stor bane - er vedkommende også velkommen som medlem af Senior Section!

Indmeldelse sker ved fremmøde.

Medlemsskab koster kun 100,00 kr. for sæsonen, og der betales en matchfee på 10,00 kr.

Kontingent m.m. gerne via Senior Sections bankkonto: 3618 3288675678 
Husk navn + medl. nr. i VGC.

Evt. ændringer i persondata fx tlf.nr.
bedes meddelt kassereren Kirsten Thornild

Matchstart
Indlevering af scorekort for 18 hullers match: 7.00 - 8.00
Indlevering af scorekort for 9 hullers match: 8.15 - 9.15
Efter indlevering af scorekort er man klar til at gå ud i den flight, matchlederen har sat.

Ajourførte vedtægter 2017 læs her