TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2014

Se indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling

Se referatet af generalforsamlingen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling på Munkebjerg Hotel 
ONSDAG DEN 5. MARTS 2014 KL. 19.30.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    a. Claus Svold (modtager genvalg)
    b. Jan Haugsted Pedersen (modtager genvalg)
    c. Jørgen Ejlskov (modtager genvalg)
    Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Jørgen Ejlskov

6. Valg af suppleant
    Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
    Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle

8. Indkomne forslag
    a. Fremlæggelse af midlertidigt medlemstilbud til tidligere medlemmer af Comwell Kellers Park Golfklub til godkendelse.

    b. Ændring af terminerne for betaling af kontingent jævnfør vedtægternes § 3 samt ændring af vedtægternes § 6 ”Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori”.

9. Eventuelt

 

Vejle Golf Club
Stig Brogård Andersen
formand