TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Ekstraordinær generalforsamling 2021

Se protokollatet efter den ekstra ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling den 16. juni 2021 blev der fremlagt og vedtaget et forslag, som kræver efterfølgende godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 15.

Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Vejle Golf Clubs restaurant Gastro46

onsdag den 30. juni 2021 kl. 19.00

Dagsorden:

A. Valg af dirigent

B. Bemyndigelse til bestyrelsen om mulighed for optagelse af nyt lån på maksimalt tkr. 1.900
         Til finansiering af følgende projekter:
         a. Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range)
         b. Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde)

C. Eventuelt.

Venlig hilsen
Vejle Golf Club
Claus Svold
Formand