TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Kontingent

(Gældende fra den 1. januar 2021)

Medlemskategori ½ årlig Årlig  Indskud
U10 (0 - 9 år) (tidligere Sandkassegolf) -      300 0
Junior (10 - 22 år  (ikke frigivet til stor bane)) - 300 0
Junior (10 - 22 år) 1.200 2.400 0
Studiemedlem 1.200 2.400 0
TRYOUT 2019 - Prøvemedlem - 300 0
Fuldtidsmedlem 3.738 7.475 0
Greenfeemedlem 1.638 3.275 0
Long Distance helårlig - 4.100 0
Korthulsbanemedlem 1.200 2.400 0
Passiv 488 975 0

(særlige regler og satser for medlemmer indmeldt før den 1. januar 2019)

Her kan du ændre medlemsskab

Her kan du foretage udmeldelse

Betalingspolitik for Vejle Golf Club

Her kan du ændre kontingentopkrævningen fra ½ årlig til helårlig

Her kan du tilmelde din kontingentopkrævning til Betalingservice


MEDLEMSKATEGORIER:

Prøvemedlem i 2020 TRYOUT!
Et særligt tilbud til alle nye golfspillere som ikke tidligere har haft et DGU-kort.
Bliv medlem af Vejle Golf Club, lær golfen at kende, brug klubbens faciliteter, tag dit DGU-kort og spil helt uden yderligere betaling i hele 2020.

Fuldtidsmedlem
Medlemmer over 23 år som ønsker fuld spilleret.

Studiemedlem
Medlemmer under 30 år som kan dokumentere med et studiekort, lærlingekontrakt eller lign. at de er under uddannelse/elev/i lære. Medlemskabet giver fuld spilleret.

Juniormedlem
Medlemmer der på indmeldelsestidspunktet ikke er fyldt 23 år. Medlemskabet giver fuld spilleret.

Long distancemedlem
Long Distance medlemskab forudsætter fuldtidsmedlemskab af en anden dansk golfklub og afstanden til hjemmeklubben skal være kortere end til Vejle Golf Club. Medlemskabet giver fuld spilleret.

Passiv medlem
Passive medlemmer kan genoptage medlemskabet uden om evt. venteliste. Der er dog p.t. ingen venteliste i Vejle Golf Club. 
Har ingen rettigheder til spil på banen.
Særligt for Passive medlemmer indmeldt før den 1. januar 2019.

Greenfeemedlem
Der udstedes DGU-kort (forudsætter at begynderprøverne er bestået) og medlemmet kan spille mod betaling af almindelig greenfee på 27 hullers banen og korthulsbanen. I kontingentet er årligt inkluderet 4 greenfeebilletter til 27 hullers banen. Greenfeebilletterne udleveres når klubbadge afhentes i sekretariatet. Greenfeebilletterne skal anvendes inden udløbet af sæsonen.

Korthulsbanemedlem
Giver adgang til spil på korthulsbanen, driving range, indspilsgreen og putting green. Der udstedes ikke DGU

Some description

Kontingentopkrævning
Opkræves årligt hver den 1. januar for hele kalenderåret eller opkræves halvårligt hver den 1. januar for 1. halvdel af kalenderåret og den 1. juli for 2. halvdel af kalenderåret.

 

Indmeldelse
Nye medlemmer
(ikke medlem af VGC indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)
Nye medlemmer betaler det årlige kontingent forholdsmæssigt i forhold til indmeldelsestidspunktet.
Ved indmeldelse efter den 1. oktober betales alene næste års kontingent.

Tidligere medlemmer
(medlem af VGC indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)
Ved genindmeldelse mellem den 1. januar og 30. juni beregnes kontingent fra den 1. januar og
genindmeldelse mellem den 1. juli og 30. september beregnes kontingent fra den 1. juli.
Ved indmeldelse efter den 1. oktober betales alene næste års kontingent.

 

Skift mellem medlemskategorier og evt. udmeldelse
Skift mellem medlemskategorierne og udmeldelse kan foretages én gang årligt (den 30.11.) efter skriftlig meddelelse til sekretariatet i henhold til klubbens vedtægter § 6.
Bemærk: Ønsker man at skifte til en dyrere medlemskategori foretages ændringen dog løbende henover sæsonen. Kontingentet beregnes som forskellen mellem det årlige kontingent for nuværende medlemskab og den nye dyrere medlemskategori.

 

Medlemsfordele
Her kan du se flere fordele ved et medlemsskab.