TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2017

Læs protokollatet fra generalforsamlingen

 

Some description

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse
         af decharge

4.      Fremlæggelse af budget (noter) for det kommende år til godkendelse

5.      Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
         Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle

6.      Indkomne forslag
         a.      Ændringsforslag til vedtægternes § 20 omkring bestyrelsens 
                  deltagelse i udvalgsarbejde

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
         a.       Judith Domino (modtager genvalg)
         b.      Stig Brogård Andersen (modtager genvalg)
         c.       Gert Nielsen (modtager genvalg)
         Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino, Stig Brogård Andersen og
         Gert Nielsen

8.      Eventuelt

Vejle Golf Club
Stig Brogård Andersen
formand

Some description