TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Fritspilsordning

Bestilling
Du kan købe medlemskab af GreenfeeClub nr. 1 via GolfBox eller ved personlig henvendelse i sekretariatet.

Greenfeeclub No. 1
Horsens Golfklub, Kolding Golf Club, Haderslev Golfklub, Gyttegård Golf Klub, Breinholtgård Golf Klub, Sønderjyllands Golfklub og Vejle har et samarbejde omkring fritspil for sæsonen 2022.

Er du fuldtidsmedlem i Vejle Golf Club, kan du som medlem af GreenfeeClub nr. 1 spille på de deltagende golfklubbers baner efter nedenstående regler i hele 2022.

Regler
- Kortet er personligt

- Kortet skal bæres synligt på bag'en
- Kortet kan kun benyttes ved bestilte og bekræftede tider (og dermed ikke boldrendetider)
- Bookede tider skal altid bekræftes senest 15 min. før start
- Kortet kan benyttes hele dagen. Bemærk dog - i weekender og på helligdage gælder kortet ikke
  for starttider mellem kl. 9:00 og kl. 12.00 - begge tider incl.
- Junior-frit-spils-ordningen er gældende, dvs. at en seniorspiller kan tage 3 juniorer gratis med på
   runden. Alle skal dog spille i bold sammen.
- Kortet kan IKKE benyttes i forbindelse med deltagelse i åbne klubturneringer, klub-i-klub-turneringer,       
  venskabsturneringer samt arrangementer, såsom Company Days – her betales greenfee efter de
  gældende regler i den pågældende klub
- Kortet kan ikke kombineres med andre rabataftaler
der må maksimalt spilles 10 runder på hver bane

Pris
Prisen for medlemskab af GreenfeeClub no. 1 er kr. 950,- som dækker sæsonen 2022.

Badge og klæb
Som kvittering for medlemskab af GreenfeeClub no. 1 modtager medlemmet efter betaling et badge hvor forsiden indeholder logo mv. og bagsiden "regler for ordningen" samt indehaverens navn, klub og medlemsnr. 

Bestilling
Du kan købe medlemskab af GreenfeeClub nr. 1 via GolfBox eller ved personlig henvendelse i sekretariatet.