TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Intensiv topdresning af greens

Hvorfor?
3 gange i løbet af sæsonen vil alle greens modtage en intensiv topdresning.
Den største udfordring for alle klubbens greens er fugtighed. For at minimere svampeangreb og skabe hurtigere greens med en fastere spiloverflade, skal overfladen gøres mere tør.

Arbejdsgangen vil kort beskrevet være følgende:

  • Overfladen tilføres en god mængde ren sand og græsfrø
  • Der prikkes med spyd
  • Sandet ”måttes” ned i hullerne
  • Overfladen tromles flere gange

Spiloverfladen vil være påvirket men spilbar umiddelbart efter behandlingen.

Påvirkning af spiloverfladen
Behandlingen vil naturligvis påvirke spiloplevelsen, men efter behandlingen vil daglig tromling gøre greens spilbare. På denne måde arbejdes sand og frø ligeledes godt ned i greens, så slid på klippeled undgås.

Greensoverfladen forventes at være helt reetableret 8 – 10 dage efter behandlingen.

Hvornår?
Den aktuelle vejrsituation afgør, hvilke sløjfer der behandles hvornår i løbet af ugen. Vi behandler 9 huller ad gangen og for at effektivisere processen lukkes én sløjfe af fra morgenstunden til ca. 14.00. Øvrige huller vil være tilgængelig for spil fra boldrende.

Behandlingen gennemføres i 2023

Uge 16 17. april til  21. april
Uge 26 26. juni til 30. juni
Uge 40 2. oktober til 6. oktober