TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Intensiv topdresning af greens

I 2023 bliver der ændret i strategien for den intensive pleje af greens, så spillet på banen påvirkes mindre i sommermånederne, mens behandlingen inden og efter sæsonen gennemføres i perioder med hensyntagen til vejr, varme og vækst.

I foråret og efteråret er det særlig vanskeligt at langtidsplanlægge i forhold til vejret. Beslutningen er derfor, at forårets pleje gennemføres inden udgangen af marts og efterårets pleje efter uge 42. Det giver greenkeeperne bedre mulighed for at ramme det rigtige ”vindue”, og opnå de ønskede resultater. Samtidig vil behandlingen udenfor højsæsonen berøre færre af aktiviteterne på banen.

I sommerperioden bliver plejen mindre intensiv, men bredt ud over et længere tidsspæn, men spillet vil stort set ikke være generet.

Forår og efterår
Arbejdsgangen i foråret og efteråret vil kort beskrevet være følgende:

  • Overfladen tilføres en god mængde ren sand og græsfrø
  • Der prikkes med spyd
  • Sandet ”måttes” ned i hullerne
  • Overfladen tromles flere gange

Spiloverfladen vil være påvirket men spilbar umiddelbart efter behandlingen.

Påvirkning af spiloverfladen
Behandlingen vil naturligvis påvirke spiloplevelsen, men efter behandlingen vil daglig tromling gøre greens spilbare. På denne måde arbejdes sand og frø ligeledes godt ned i greens, så slid på klippeled undgås.

Greensoverfladen forventes at være helt reetableret 8 – 10 dage efter behandlingen.

Hvornår?
Den aktuelle vejrsituation afgør, hvilke sløjfer der behandles hvornår i løbet af ugen. Vi behandler 9 huller ad gangen og for at effektivisere processen lukkes én sløjfe af fra morgenstunden til ca. 14.00. Øvrige huller vil være tilgængelig for spil fra boldrende.

Sommerhalvåret
Den intensive pleje i sommerperioden vil blive mindre intensiv men mere langstrakt. Her vil der blive tilført et fint lag topdress og vertikaldrænet med mindre huller, men med samme effekt, som forårets og efterårets koncentrerede intensive pleje. Det vil påvirke spiloverfladen på greens minimalt og i en meget kort periode. For greenkeeperstaben er det en mere ressourcekrævende indsats, men medlemmer og gæster vil være stort set ugenerede. Vigtigst af alt vi har gjort os mere uafhængige af vejrsituationen.

Behandlingerne gennemføres i 2024

Forår inden udgangen af marts
Sommermånederne hen over sommeren
Efterår efter uge 42