TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Golfcars

Vejle Golf Club har 11 golfcars, som kan lejes af medlemmer og greenfeegæster. Udlejningen foregår via golfbox og bestilles samtidig med din reservation af starttid.
Betaling og udlevering af nøgle foregår via Probox24 automaten, hvor der også betales for evt. greenfee.
Prisen er kr. 60,- pr. påbegyndt time.
Vognene kan kun lejes og køres af personer over 18 år med kørekort.
Udlejning finder kun sted, når baneforholdene tillader det.
Golfvogne kan benyttes i Vejle Golf Clubs turneringer - når ikke andet fremgår af turneringspropositionerne.

Egne køretøjer må - hvis baneforholdene i øvrigt tillader det - benyttes, hvis de alene kan transportere spilleren og spillerens udstyr.

Fysisk udfordret
Ønsker man som medlem at spille Vejle Golf Clubs bane, kan man leje golfcar til ½ pris eller købe et årskort for kr. 3.000,-, såfremt en lægeerklæring/skøn kan dokumentere at anvendelse af golfcar er en nødvendighed for at gennemføre en golfrunde.

Årskortet, der giver mulighed for ubegrænset brug af Vejle Golf Clubs golfcars i en sæson, er personligt og købes i sekretariatet eller via GolfBox.

Årskortet udleveres fra sekretariatet efter betaling.

Alternativt kan man i sekretariatet købe min. 5 stk. golfcarbilletter til 18 huller for kr. 750,-.

Regler for udlejning og anvendelse er som ovenfor beskrevet.