TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Golfcars

Vejle Golf Club har 11 golfcars, som kan lejes af medlemmer og greenfeegæster. Udlejningen foregår via golfbox og bestilles samtidig med din reservation af starttid.

Betaling og udlevering af nøgle foregår via GolfMore automaten, hvor der også betales for evt. greenfee.

Prisen er kr. 100,- for den første time og herefter kr. 15,- pr. påbegyndt kvarter. Minimumsleje 1 time.

Vognene kan kun lejes og køres af personer over 18 år med kørekort.

Udlejning finder kun sted, når baneforholdene tillader det.

Golfvogne kan benyttes i Vejle Golf Clubs turneringer - når ikke andet fremgår af turneringspropositionerne.

Egne køretøjer må - hvis baneforholdene i øvrigt tillader det - benyttes, hvis de alene kan transportere spilleren og spillerens udstyr.

Årskort
Årskortet, der giver mulighed for ubegrænset brug af Vejle Golf Clubs golfcars i en sæson, er personligt og købes i sekretariatet eller via GolfBox.

Prisen for et årskort er kr. 3.000,-. Kortet udleveres fra sekretariatet efter betaling.

Regler for udlejning og anvendelse er som ovenfor beskrevet.

Fysisk udfordret
Såfremt en lægeerklæring/skøn kan dokumentere at anvendelse af golfcar er en nødvendighed for at et medlem af Vejle Golf Club kan gennemføre en 18 hullers golfrunde, kan medlemmet købe carbilletter til ½ pris (gælder ikke køb af årskort).

Man skal i sekretariatet købe min. 5 stk. golfcarbilletter til 18 huller og prisen er samlet kr. 750,-.