TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Sporten på det højeste niveau

Vejle Golf Clubs elite skal være repræsenteret på højt niveau i dansk golf. Vi ønsker i særlig grad at udvikle egne talenter, at styrke det kammeratlige samvær og give gode rammer for konkurrencesporten i VGC.

Vi ønsker at have så høj en kvalitet i elitearbejdet, at det kan tiltrække og fastholde talenter og elitespillere.

Vi vil være særligt fokuserede på juniorelitearbejde og udviklingen af egne talenter, gerne i samarbejde med naboklubber. Samtidig vil vi fortsat prioritere et bredt juniorarbejde.

Generelt vil vi i klubben arbejde på at flere dyrker golf som konkurrencesport. Det skal ske gennem større udbredelse af tilbud om konkurrencegolf for bredere grupper af medlemsskaren, f.eks. Jysk Hold, klubmesterskaber og spændende arrangementer, hvor konkurrence er omdrejningspunktet.