False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Lokale regler og baneforløb

MIDLERTIDIG LOKAL REGEL

Det generelle område
Når en spillers bold ligger i det generelle område, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: indenfor et scorekorts bredde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Med disse midlertidige lokale regler er scoren IKKE handicapregulerende.

*Det generelle område er hele banen undtagen:

  • Teestedet på det hul, du spiller (Regel 6.2)
  • Alle strafområder (Regel 17)
  • Alle bunkers (Regel 12)
  • Greenen på det hul, du spiller (Regel 13)

 

LOKALREGEL omkring skyllerender
Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation.
Lempelse efter regel 16.1.C

 

LOKALE REGLER (godkendt af DGU feb. 2019)
- fremgår også af bagsiden på scorekortene

Alle pæle på banen, samt afstandsmarkeringer, skilte og træer med støttepæle, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden stra tillades efter Regel 16.1.
Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klubhus eller læs mere her) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke næremere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf.

Pæle

Hvide markeringer Out of Bounds
Røde markeringer Strafområder
Røde med Grøn top Strafområder med spilleforbud
Blå markeringer Areal under reparation
Blå med Grøn top Areal under reparation med spilleforbudAfstandsmarkeringer

Alle afstandsmarkeringer er meter til forkant af green.

Hvid 200
Gul 150
Gul/Sort 150
Rød 100
Blå 50

 

Flagplacering (se fotoillustration)

Some description

Obligatorisk baneforløb
For at fremme spilleforløbet, så der ikke kan være tvivl om flette-regel og dermed følgende fortrinsret, er der indført obligatorisk baneforløb, således at 18 hullers runder ALTID spilles “med uret”.

Some description