TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2023

Se referat fra generalforsamlingen

Se protokollat fra generalforsamlingen

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
Torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Fremlæggelse af budget (kontingent 2023) for det kommende år til godkendelse
5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
       Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
6. Indkomne forslag
       Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
       a. Charlotte Holst (modtager genvalg)
       b. Judith Domino (modtager genvalg)
       c. Torben Pedersen (modtager genvalg)
       Bestyrelsen foreslår genvalg af Charlotte Holst, Judith Domino og Torben Pedersen.
8. Eventuelt

Vejle Golf Club
Claus Svold
Formand