TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2020

Tirsdag 11. februar 2020

Some description 

Næste ordinære generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne 

mandag den 23. marts 2020 på Munkebjerg Hotel.

Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne  senest 14 dage før.

Bemærk:
Evt. indkomne forslag skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2020.