TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2020

UDSÆTTELSE AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I VEJLE GOLF CLUB

Med henvisning til force majeure efter regeringens henstilling om aflysning af forsamlinger med mere end 100 deltagere har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen mandag den 23. marts 2020 på ubestemt tid.

Der vil blive indkaldt til ny ordinær generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når situationen igen tillader dette.

På bestyrelsens vegne
Bo Vaaben
Manager

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
mandag den 23. marts 2020 kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
 4. Fremlæggelse af budget (kontingent 2020) for det kommende år til godkendelse
 5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
 6. Indkomne forslag 
  1. ingen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Claus Svold (modtager genvalg)
  2. Jan Haugsted Pedersen (modtager genvalg)
  3. Vakant, idet Lars Skou udtrådte af bestyrelsen den 11. oktober 2019
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold og Jan Haugsted Pedersen og nyvalg af Søren Priess Gade.
 8. Eventuelt

 

Vejle Golf Club
Claus Svold
formand