TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Sæsonstart 2023

Sæsonstart Senior Section den 3. april 2023                        

Alle medlemmer af VGC på 60 år og derover er velkommen. Vi spiller hver mandag, og har et rigtig godt og givende både sportsligt og socialt samvær.

Program for Senior Sections aktiviteter i 2023 kan ses på klubbens hjemmeside under ”Senior Section”.

Vi starter sæsonen som sædvanlig med Mexican Scramle med spisning bagefter.

Greenkeeperne knokler som altid med at gøre banen klar til den nye sæson, og så håber vi bare på sol og ingen nattefrost.

Husk der er gunstart, så der ikke bliver så meget ventetid før den fælles spisning.

Indmeldelse i Senior Section i god tid inden den 3. april ved at indbetale kontingent kr. 250,- på konto 3618 -3288675678 og anføre navn og medlemsnummer.

Tilmelding bliver også som sidste år på GolfBox, og når VGC har oprettet turneringen (ca. 2 uger før den 3. april), tilmelder du dig som sædvanlig.

Husk seneste frist for tilmelding til Mexican Scramble er fredag kl. 8:00.

Efter matchen skal scorekortene afleveres til Marlene i Sekretariatet gennem postsprækken ind til kontoret.

Der vil den 3. april være hjælp til rådighed ved fremmøde ved klubhuset – også hvis du ikke har fået dig tilmeldt på GolfBox eller betalt kontingent elektronisk. Hvis der inden da er spørgsmål, kommentarer eller brug for hjælp, kan tlf. 40 64 30 62 (Kjeld Egebo) kontaktes.

Vi glæder os til igen at spille Senior-Golf, og ser frem til at se ”gamle” medlemmer, og ikke mindst en masse nye seniorer hver mandag til en hyggelig gang golf i dejligt socialt selskab med andre medlemmer.

Bestyrelsen Senior Section.