TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2024

Se referat fra generalforsamlingen

Se protokollat fra generalforsamlingen

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
Torsdag den 14. marts 2024 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Fremlæggelse af budget (kontingent 2024) for det kommende år til godkendelse
5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
       Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
6. Indkomne forslag
       Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
       a. Claus Svold (modtager genvalg)
       b. Jan Haugsted Pedersen (modtager genvalg)
       c. Søren Priess Gade (modtager genvalg)
       Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold, Jan Haugsted Pedersen og Søren Priess Gade.
8. Eventuelt

Vejle Golf Club
Claus Svold
Formand