False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Spil bolden som den ligger

Torsdag 12. maj 2022

I regelhåndbogen starter beskrivelsen af reglerne med en dejlig poetisk formulering, der siger; ”Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger”. Men en gang imellem har de fleste af os golfspillere brug for lidt hjælp for at komme videre.

 Vi har fortalt om Vejle Kommunes planer om at forbedre livsbetingelserne for dyr og planter i kommunens skove (øget biodiversitet), og at de som konsekvens lader træer, trækroner og såvel små som store grene ligge i skovbunden.
Og vi har lovet at skrive specifikt om de golfregler, der kan komme i spil, når man rammer udenfor fairways. Derfor har vi spurgt formanden for klubbens regeludvalg, Niels Sveningsen, om en gennemgang.

Intet nyt under solen
”Nu, hvor skoven ikke bliver ryddet op, kommer der spørgsmål omkring "løse naturgenstande" og hvordan man skal gå frem”, fortæller Niels Svenningsen.
”Ud fra golfreglerne er svaret, at ”Alt er ved det gamle, løse naturgenstande er stadig løse naturgenstande (regel 15), uanset om det er rimeligt eller urimeligt”.

”Forestil dig, at din bold ligger under en gren i skovbunden. Er grenen løs, så flyttes den og man er videre. Hvis din bold ligger, så du kan spille den, under forudsætning af, at du brækker en gren af en træstamme, der ligger løs i skovbunden, så får du ingen straf for at brække grenen af. Det må man gerne på en løs naturgenstand”, fortæller Niels Svenningsen.

”Hvis grenen/træet derimod ikke er løs, men fortsat har rod i jorden, er den ikke en ”løs naturgenstand”, og så må man enten spille bolden, som den ligger, eller gå frem efter regel 19, uspillelig bold.”

Der er ingen tvivl om, at vi golfspillere er glade for lempelser, der ikke koster strafslag, men hvis man gentagne gange finder sin bold i et urimeligt, uspilleligt leje, og pådrager sig straf, så er tiden inde til at opsøge træneren!