False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Servicering af klubbens hjertestartere...

Onsdag 29. januar 2020

Vejle Golf Club har 2 hjertestartere, som begge er sponseret af Spar Nord Fonden.

Den ene er placeret indenfor til højre for indgangen til klubhuset og den anden i læskuret ved tee-stederne på Skoven 4.
Placeringerne er nævnt på klubbes scorekort, medlemmernes klubbagde og klubbens hjemmeside. Samtidig er begge naturligvis registreret på Trygfondens hjemmeside.

For at sikre fuld funktionsdygtighed er Hjertestarterne tilmeldt en leverandørservice, så de løbende opdateres med nye batterier og elektroder.

På begge hjertestartere er der i håndtaget til højre placeret en ekstra sikkerhed for funktionsdygtighed. Lyser den grøn er alt som det skal være, men er farven rød, må du meget kontakte sekretariatet, så vi kan få fejlen udbedret.

Læs mere om klubbens hjertestartere her.