TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Livgivende førstehjælp

Fredag 27. august 2021

Klubbens baneservice, trænerstab, greenkeepere og sekretariat har gennemgået kursus i livgivende førstehjælp.

”Det betyder at en række personer i klubben er klædt på til at yde hurtig og korrekt hjælp i en kritisk situation. Vi ønsker at skabe tryghed for alle, som færdes i golfklubben, ved regelmæssig ajourføring af vores viden og adfærd i forbindelse med uheld eller kriser”, fortæller manager Bo Vaaben.

"Husk i situationer, hvor der er tilkaldt ambulance, at give besked til sekretariatet, proshop eller restauranten, da ambalancen typisk vil køre til den adresse, de kender - klubhuset - og der kan blive guidet til uheldsstedet. Du finder de relevante telefonnumre på klubbadge eller scorekortet", fortæller manageren.

Klubben råder over to hjertestartere – den ene er placeret ved indgangen i klubhuset, og den anden hænger ved den overdækkede bænk ved stien til teestedet på Skoven 4. En hjertestarter er nem at bruge, da den har indbygget manual, der guider dig igennem, mens du bruger den. I tilfælde af hjertestop kan du yde livgivende hjælp. Det værste du kan gøre, er IKKE at gøre noget.