False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Medlemsmøde med fokus på positiv tænkning

Torsdag 19. marts 2020

Torsdag aften mødte hundrede medlemmer frem til det årlige medlemsmøde i klubhuset, hvor bestyrelsen orienterede om igangværende aktiviteter og fremtidige planer for klubbens drift.

Efter Gastro 46 havde serveret en lækker tapasanretning med efterfølgende kage og kaffe gav Performance coach og Mentaltræner Marianne Linde et koncentreret og inspirerede oplæg til, hvordan vi alle kan få en bedre oplevelse med vores golfspil gennem et positivt fokus på det, vi vil opnå på banen.
”Der flyver hver dag 60.000 tanker gennem hovedet på os, og tankerne skal styres, hvis vi skal præstere. Ved at tage styringen kan vi til gengæld opnå et meget stærkt fokus, og dermed gode præstationer”, fortalte Marianne Linde
Marianne Linde har gennem mange år tilhørt Vejle Golf Clubs elite og arbejdet blandt andet med nogle af klubbens juniorspillere til flotte resultater. Du kan læse mere om at forbedre din performance på www.mariannelinde.dk

Vi skal hverve flere medlemmer
Formand Claus Svold fortalte i sin gennemgang af sæson 2019, at der er en god udvikling i klubben.
Vores bane, med chefgreenkeeper Kristoffer Harreby i spidsen for et målrettet arbejde, har gennemgået mange positive tiltag, og i den kommende vinter skal der fortsat arbejdes på den nødvendige dræning for at sikre at banen kan spilles i de regnvåde perioder, som der tilsyneladende kommer flere og flere af.
”Vi er nået til Skoven 3 og 8, samt greenen på Parken 5, og derudover arbejder staben med at tilfører store mængder sand til overfladebehandling af fairways og greens, hvorfor Parken og Skoven igen i denne vinter holdes lukket for spil, så greenkeeperne kan arbejde uforstyrret.

Medlemssammensætningen ændrer sig fortsat, og et nyt initiativ, der er under overvejelse er en medlemskategori, hvor man bruger mindre tid og penge, når man spiller golf. For at gøre det nemmere – og mindre fysisk krævende – at spille golf, foreslår Golfunionen at man laver en Intermediatebane, som man kan spille på max to timer. Der er en række krav til banen, og hvis vi f.eks. skal udbygge vores Korthulsbane til at opfylde kravene, mangler den et par hundrede meter i længden.  Banen skal være ratet, så man kan regulere handicap, og så skal Intermediate-medlemmet købe greenfee, når de vil spille på den almindelige bane.
Medlemskategorien er værd at overveje, fordi den giver et regulært tilbud til medlemmer, der ikke er fristet af regelmæssigt spil på den store bane, fortalte Claus Svold.

Prognosen for økonomien er, at der er en lille fremgang af medlemmer i denne sæson, og at der bliver plus i regnskabet. Men vi skal fortsat hverve nye medlemmer, og bestyrelsen har sat sig det store mål, at der skal være 150 medlemmer flere om nogle år, hvilket betyder en million kroner mere om året til klubbens drift. Medlemmer, der hverver medlemmer, er fortsat den allervigtigste metode til at forny medlemsskaren, og derfor er den stående opfordring, at vi går og fortæller om klubbens unikke TryOut-koncept til venner, kollegaer og familien.

Some description

VGC er for medlemmerne
Formanden kom også ind på medlemssammensætningen, der kan deles op mellem ”Klubafhængige” og ”Klubuafhængige”, hvor grupperingerne er omtrent lige store, men interesserne går i forskellige retninger. Spørger man medlemmerne, om de regner med at være medlem om tre år vil 10 gange så mange af de klubuafhængige svare nej, og det understreger vigtigheden af en kontinuerlig hvervning.

Hvor den ”klubafhængige” deltager i mange af de traditionelle turneringer, klubberne-i-klubben og er frivillige i forskellige udvalg, er den ”klubuafhængige” mere fokuseret på, at banen er åben for spil og der er plads til private runder. Men der skal tages hensyn til alle og udvises respekt for alle de interesser, som medlemmerne har.

Bestyrelsen konkluderer, at ”Vejle Golf Club er for medlemmerne. Gæster er velkomne”. Vi er et fællesskab med mange hensyn at afveje, og opgaven er at tilrettelægge driften, så alle klubbens medlemmer tilgodeses.

I 2019 blev sekretariatet åbnet i weekenden i tidsrummet 9-13, som en service for medlemmer og gæster, hvor man kan få hjælp, blandt andet til ordne greenfee betaling og spørgsmål omkring tidsbestilling og baneforhold. Denne service fortsætter i 2020.

Bedre træningsmuligheder
Der arbejdes fortsat på at forbedre træningsfaciliteterne og næste tiltag er at driving range drænes, så boldopsamlingen bliver mulig i en større del af året, samt at der laves flere og bedre mål-områder på rangen i forskellige afstande, som man kan slå boldene efter.

Greenfeeclub nr 1 har været en succes siden starten, og flere og flere medlemmer benytter sig af tilbuddet om at kunne spille på fem andre baner. I 2019 har 1366 golfere købt et medlemskab, heraf de 341 fra VGC. Antallet af spillede runder steg i 2019 med 11 procent til i alt 10700, heraf de 1521 i VGC, hvilket er en stigning på 35 procent. Tilbuddet fortsætter i 2020.

Gastro 46 fortsætter i 2020, og formanden opfordrede medlemmer til at bruge restauranten, da det er forudsætningen for at have den. Pernille og Jonas har høstet masser af erfaringer igennem den første sæson og skal selvfølgelig have en fornuftig drift i restauranten for at det giver mening.

VGC fyldes 50 år
I 2020 kan VGC fejre 50 år for klubbens stiftelse, og bestyrelsesmedlemmerne Torben Pedersen og Jan Haugsted Petersen indbød klubbens medlemmer til at bidrage med ideer til festligholdelse af klubben. Der nedsættes et udvalg, som man kan melde sig i, hvis man gerne vil hjælpe med at føre nogle af de gode ideer ud i livet. Er du interesseret i at medvirke bedes du henvende dig i sekretariatet.
Torben Pedersen gennemgik kort banens historie, der startede med 6 huller, hvor Parken 4 og 8 i dag ligger. I 1973 havde klubben 9 huller, 11 i 1974 og 18 i 1977. I 1992 åbnede Sletten. Banen blev redesignet i 2012, hvor alle banens bunkers fik ensartet udseende for at give banen et fælles karaktertræk.