TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Hvem er det der kratlusker på vores golfbane?

Tirsdag 18. maj 2021

I har måske bemærket nogle personer med kikkerter der går rundt på vores golfbane. Det er ornitologer (Fuglekendere) der er rundt for at registrere hvor mange forskellige fuglearter der er på vores fantastiske bane.

I løbet af 2 timer i fredags lykkedes det at registrere 42 forskellige arter, hvilket er ganske flot, og vidner om at fuglene godt kan lide vores golfbane. Her er også langt mere biodiversitet (et fint ord for varieret naturområde) end de omliggende arealer der enten er marker med en eller få afgrøder eller gammel bøgeskov der ikke rummer meget biodiversitet.

Golfklubben har de seneste mange år arbejdet på at forbedre livsbetingelserne for fuglelivet bla ved opsætning af mere end 100 redekasser.

Arbejdet med naturforbedringstiltag på vores golfbane, har nu også resulteret i et samarbejde mellem Dansk Golf Union og Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Det er gået op for DOF, at golfbanerne er gode fugleområder og at der derfor arbejdes sammen om at vedligeholde og udbygge områdernes kvaliteter for fuglene.

Der registreres i den forbindelse hvilke arter af fugle der findes på landets golfbaner og den golfbane der har flest forskelige arter, præmieres herfor.

Det er ikke så meget de 3 golfbolde der er præmien, men den prestige der er forbundet hermed.

Vejle har en af landets smukkeste baner, og forhåbentlig også en af de artsrigeste.

Derfor vil der blive kratlusket en del i den nærmeste fremtid. Tag vel imod dem. Jeg vil selv deltage i optællingerne og være garant for, at ingen kommer til skade pga en vildfaren golfbold.

/Jørgen Pagh