False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Poul Erik Jensen er ikke mere

Fredag 05. november 2021

En af initiativtagerne til stiftelsen af Vejle Golf Club, Poul Erik Jensen, døde natten til onsdag 4. november. Han blev 87 år.

Poul Erik Jensen er i vide kredse kendt og respekteret for sit store arbejde med Danmarks Golfmuseum, hvor han fungerede som daglig leder, og anerkendt som en af landets førende golfhistorikere. Fra 2015-17 bestred han posten som præsident for The European Association of Golf Historians & Collectors. I 2018 blev han udnævnt som æresmedlem af Dansk Golfhistorisk Selskab, hvor han sad i bestyrelsen.

Men her i Vejle Golf Club husker vi ham også som en af initiativtagerne og ildsjælene, der banede vejen for golfbane og -klub, trods modstand, både politisk og folkeligt. Igennem 1970’erne ydede Poul Erik Jensen en utrættelig indsats for etableringen af og den gradvise udvikling af Vejle Golf Club, hvor han som frivillig lagde et stort antal interessetimer. ”Fællessletgård” omdannet til klubhus og trinvis stod henholdsvis par 3 bane, driving range og ni hullers bane klar til spil i 1977.

Poul Erik Jensen var uddannet ingeniør og direktør for Saabye og Larche i Fredericia, som varetog en række store entrepricer i Syddanmark under hans ledelse.

Poul Erik Jensen efterlader sig hustruen Anne og deres to døtre.