TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Ny regelansvarlig i VGC

Onsdag 29. november 2023

Vejle Golf Clubs Regel- og Handicapudvalg har fået en ny formand. Erik Nielsen har gennemgået og bestået Dansk Golf Unions dommer- og regel-uddannelse, og han overtager ansvaret for klubbens regel- og handicapudvalg efter Niels Svenningsen.

”Der er måske mange, der ikke rigtigt får sat sig ind i golfreglerne, men jeg mener, at det kan gøre golf endnu mere interessant, uanset om man allerhelst vil spille turneringer eller hygger sig med private runder”, fortæller Erik Nielsen, der gerne vil arbejde for at give flere medlemmer en praktisk tilgang til at lære golfreglerne bedre at kende.

”Vi har holdt nogle regelundervisninger på banen, primært for TRYOUT-medlemmer, i de seneste to sæsoner, og det tænker vi på at udvide, så alle interesserede medlemmer får mulighed for at deltage”, fortæller Erik Nielsen.
”Det er ofte det helt konkrete eksempel på banen, der giver forståelsen. Et eksempel er, at mange golfspillere ikke har styr på, hvad ”nærmeste punkt for lempelse” betyder, og derfor kommer til at droppe forkert. Men når man viser det, så falder reglerne i hak for mange”.

Har du spørgsmål til golfreglerne, f. eks fra konkrete situationer på vores egen bane, så kan du stille spørgsmål via hjemmesidens regelforum, hvor der også allerede ligger en række svar fra spil på Vejle Golf Clubs bane.

Tak for den store indsats
Niels Svenningsen har gennem 25 år ydet en stor og engageret indsats for klubben, og den vil vi gerne sige ham et stort og varmt TAK for. Men – med Niels Svenningsens egen formulering – så er det altså ikke fordi ”hjernen er gået i stå”, at han trækker sig.
”Det er udtryk for rettidig omhu”, som han siger med sit sædvanlige lune glimt i øjet.
Han understreger, at selvom han træder væk fra posten i Regel- og Handicapudvalget, så fortsætter han i klubben og vil også fremover spille golf med stor fornøjelse – og efter reglerne.

På falderebet kan vi ikke lade være med at bede om Niels fremhæve tre områder, hvor vi ved at kende vores regler kan gøre golfoplevelsen bedre.

Kend og brug E5
”Hvis du nu har slået din bold ud i krattet, og du jo godt ved, at den er uspillelig – og måske også umulig at finde – så lad være med at lede, sæt i stedet en ny bold i spil efter E5 reglen. Hensigten med den regel er jo at fremme spillet, og ikke spilde tiden – både ens egen og alle andres – med kratluskeri.

Sig det som det er
Vi kan med fordel blive bedre til at gøre hinanden opmærksomme på, hvis spillet går for langsomt. Samtidig er der ikke ret mange af os, der tager konstruktivt imod markørens – eller andre medspilleres – irettesættelse. Og det bunder først og sidst i for ringe respekt for spillets regler og er med til at sprede den dårlige stemning.

Det kan du ikke være bekendt
”Kender I ikke den situation, hvor man må idømme sin medspiller den straf, som han/hun har pådraget sig, og så siger han/hun ”Vil du virkelig være det bekendt?”, eller ”Nu har du ødelagt min runde”. Jamen, man følger jo reglerne for spillet, og de gælder for alle, siger Niels Svenningsen.