False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Ugunstige markedsforhold udsætter byggeplaner

Onsdag 07. december 2022

Bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at ændre tidsplanen for de to igangværende byggesager i Vejle Golf Club, dels en ”varm hal” til greenkeepernes vinterarbejde og dels overdækning af en del af driving range, så medlemmernes træningsfaciliteter forbedres.

”Beslutningen skal ses både i lyset af den generelle pris- og renteudvikling i samfundet og markante prisstigninger indenfor byggeri i særdeleshed”, fortæller Vejle Golf Clubs formand, Claus Svold.

Begge byggeprojekter udskydes til start i efteråret 2023, hvor en hensigtsmæssig udnyttelse af klubbens egen arbejdskraft, kombineret med en forventet normalisering af priserne, betyder at økonomien holdes indenfor det budgetterede.

”Vi har drøftet de konkrete udfordringer med entreprenørerne, og selvom der ikke udstedes garantier, så er forventningen, at prisniveauet vil stille sig lidt gunstigere for vores planer i løbet af den kommende sæson, og derfor vælger vi at se tiden an”, fortæller Claus Svold.

”Udover priserne har vi også for greenkeepernes vedkommende et ugunstigt sammenfald af arbejdsopgaver, da staben skal bidrage til byggeprojekterne. Greenkeepernes eget forslag er, at byggeriet udsættes til igangsætning og gennemførelse i efteråret 2023, og det er derfor den nye plan”, fortæller Vejle Golf Clubs formand, Claus Svold

Kort fortalt placeres den varme hal, hvor caddyrum 3 er i dag, og med den nye tidsplan kan medlemmerne fortsat benytte skabene i sæson 2023, mens greenkeeperstaben har et funktionsdygtigt værksted.

Efter september 2023 skal rummene tømmes for at give plads til byggeriet, der forventes gennemført i januar 2024. I byggeperioden reetableres caddyrummene ved en større omrokering i lokalerne, så antallet bibeholdes – blot vil 82 caddyrum få en ny placering med adgang fra rum 1 og 2.