False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Digitale medier og hustandsomdelt avis erstatter medlemsbladet...

Tirsdag 17. marts 2020

Der er slået rigtigt mange golfslag, siden Vejle Golf Club lancerede sit medlemsblad. Faktisk er der gået næsten 40 år, hvor medlemmerne har kunnet læse om såvel vigtigt nyt om driften, fejring af store golfbedrifter som underholdende oplevelser og festligt samvær. Nu er tiden inde til at erstatte det trykte blad med nyheder og billeder på – først og fremmest – klubbens hjemmeside og sociale medier.

”Verden har flyttet sig meget de senere år, og vi orienterer os alle langt mere via digitale medier som klubbens hjemmeside, golfbox og sociale medier. Samtidig er stakken af uafhentede MedlemsNyt vokset år for år, og læsningen af bladet online er også faldet” fortæller formanden i Vejle Golf Club, Claus Svold og fortsætter: ”Tiden er derfor moden til at justere vores kommunikationsplan, hvor et dyrt MedlemsNyt erstattes af en forstærket indsats på de digitale medier og en hustandsomdelt avis”.

Husstandsomdelt avis
”Vi har stort fokus på medlemshvervning, og en del af pengene fra MedlemsNyt investeres i en husstandsomdelt avis i foråret – selvsamme avis kommer til at ligge i klubhuset, hvor vi fortsat håber at medlemmerne vil tage et ekstra eksemplar og give det til en ven, bekendt eller kollega, så vi fortsat kan hverve nye, gode medlemmer i klubben”, siger formanden.

Forstærket indsats på digitale medier
Klubben vil samtidig investere i at opdatere og udvikle hjemmesiden og vores tilstedeværelse på de sociale medier. Et eksempel på sidstnævnte er, at ildsjæle fra begynderudvalget, juniorudvalget, turneringsudvalget og Club 37 sammen driver en Facebookgruppe, hvor medlemmerne løbende opdateres med mulighederne for at deltage i spil og samvær på tværs i klubben. Dette initiativ skal også gøre det lettere at finde spillemakkere og aftale spil på tidspunkter, hvor det passer ind i det enkelte medlems planer.

”MedlemsNyt er et flot blad, der med rette har høstet ros gennem årene. Derfor kan det også være vanskeligt at tage beslutningen om at udfase det. Men sagen er, at stadigt færre af vores medlemmer læser bladet, og derfor er tiden rigtig til at anvende ressourcerne mere målrettet på det digitale område og på den eksterne kommunikation”, siger Claus Svold.