False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Historisk hurtig generalforsamling gav opbakning til investeringer

Torsdag 17. juni 2021

Vejle Golf Club samlede onsdag aften 31 stemmeberettigede medlemmer til årets ordinære generalforsamling i Fjordsalen på Munkebjerg Hotel. Advokat Lars Dahl Nielsen valgtes traditionen tro til ordstyrer, og han konstaterede, at trods de specielle tider, så var generalforsamlingen beslutningsdygtig.
Også klubbens formand, Claus Svold, kom i sin beretning ind på de unormale betingelser, som foreningen oplevede i 2020 som følge af Covid-19. Klublivet, jubilæumsfesten, sporten, pro’ens og restaurantens daglige virke blevet begrænset og økonomisk påvirket af restriktionerne.

Men flere mennesker søger mod golfsporten, og klubben har fået flere kontingentbetalende medlemmer. Banen står så flot som aldrig tidligere set, den overvejende del af dræningsprojektet, som startede i 2017 er godt overstået, klubben har fået et indendørs træningslokale med to golfsimulatorer og bestyrelsen har planer om yderligere tiltag til medlemmer og medarbejderes fordel.

”Vi har arbejdet igennem noget tid med tre større projekter. I februar søgte vi Vejle Kommune om lånegaranti for at kunne finansiere de nye tiltag. Grunden til at vi vil låne pengene i kreditforeningen er, at vi ikke ønsker at hæve kontingentet eller bruge af de ressourcer, som skal gå til den daglige drift”, berettede Claus Svold.

Vejle Kommune har givet tilsagn om lånegaranti for max 1,9 millioner kroner til to projekter; En varm hal på 100 kvm til greenkeeperne og udvikling af driving range med overdækning af udslagsstederne mellem boldmaskinen og de eksisterende overdækkede udslagssteder, som bl.a. trænerne bruger. Dette forslag kom til afstemning under generalforsamlingen, hvor flere end to tredjedel af de fremmødte stemte for bestyrelsens forslag, ingen af de fremmødte stemte imod, men da ikke halvdelen af klubbens medlemmer stemte, kræver vedtægterne, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, før klubben kan søge kreditforeningen om lån for max 1.9 mio kr

Det tredje projekt – en ombygning af Korthulsbanen – kunne Vejle Kommune ikke give lånegaranti til i denne omgang.
”Det betyder, at vi har tid til at arbejde mere med projektet, og få langt flere detaljer på plads, inden vi igen søger finansiering. Vi vil indhente erfaringer fra andre klubber, der allerede har lignende baner, og vi får mulighed for at inddrage baneudvalget og begynderudvalget i arbejdet”, fortalte formanden. ”Men lad mig benytte lejligheden til at skitsere, hvad vi ønsker, og hvorfor”;
 En Interimbane er en rated bane, som vi vil tilbyde til nye kategorier, eksempelvis medlemmer, der vil spille golf, men ikke bruger så lang tid på en runde. Vi vil få et tilbud målrettet personer med forskellige handicaps og livsstilsbetingede udfordringer (KOL, hjerte- lunger, diabetes 2 og motionsuvante, red), som bedre vil kunne tage udfordringen fra golf op

En anden målgruppe er Tryoutere, som ønsker et ”trin mere” inden de kommitter sig til medlemskab på stor bane, eller medlemmer, der ønsker et ”trin ned” fra stor bane, for eksempel på grund af alder, fysik eller økonomi. Prisen på medlemskab bliver omkring det halve af fuldt medlemskab. Som budgettet ser ud, skal der 44 medlemmer til i denne kategori for at finansierer anlægget af en Interimbane, der opfylder DGUs krav.

For klubben bliver det en bedre og rated aflastnings sløjfe til de øvrige tre sløjfer.

Formanden afrundede sin beretning med at takke de frivillige, greenkeeperstaben, proerne, Gastro 46, Baneservice og sekretariatet for et veludført stykke arbejde i sæson 2020.

Årets sportspræstation
Inden der kom plancher med tal og regnskaber på væggen trådte Niels Lysgaard Madsen fra Sportsudvalget op på talerstolen og motiverede valget af Årets Sportspræstation i Vejle Golf Club.

”Malene Meldgaard Arildsen er en af klubbens dygtige unge damespillere. Hun er både flittig og seriøs med sin sport, hun yder en stor træningsindsats og altid nysgerrig på at lære mere om spillet. Hun har været en fast del af klubbens førstehold i damernes elitedivision de sidste par sæsoner og var derfor også med til at kvalificere holdet til medaljespillet i 2020. Af flotte resultater kan nævnes et omspil om førstepladsen i en DGU Elite Tour turnering for piger i Kalø, som hun desværre taber - og en 2.plads i en ranglisteturnering i Københavns Golfklub. Senere på året vinder Malene så en eliteturnering for damer i Varde - Varderama Open. Hun spiller tre stabile og flotte runder og slutter af i overlegen stil med en birdie på 18. hul i søndagens finalerunde – og vinder turneringen med med to slag. Tillykke “Årets Sportspræstation”: Malene Meldgaard Arildsen!”

Manager Bo Vaaben indtog derefter talerstolen for at gennemgå regnskabet, der viser et overskud på 345 tusinde kroner. En af de bemærkelsesværdige afvigelser kommer fra greenfee, der er gået op fra 606 tusinde kroner i 2019 til 928 tusinde kroner i 2020. En anden bemærkelsesværdig post er momsrefusion på 277 tusinde kroner, som tilvejebringes ved at flere end 100 medlemmer har foræret klubben mindst 200 kroner. Det mest bemærkelsesværdige tal i regnskabsåret er tallet for likviditeten, da det er lykkedes klubben at forbedre likviditeten med en million kroner, hvilket igen reducerer omkostningerne betragteligt.
De fremmødte godkendte regnskab og budget, genvalgte BDO, Vejle som revisor samt de tre bestyrelsesmedlemmer på valg; Judith Domino, Charlotte Holst og Torben Pedersen.

Dirigenten kunne efter en time og femogtyve minutter takke for god ro og orden, og formanden takkede for opbakningen til de fremtidige projekter og mindede om, at interesserede mødte frem på den ekstraordinære generalforsamlingen, som afholdes i golfklubben denne sommer.