TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Vejle Golf Clubs medlemmer får mulighed for indendørs golf

Tirsdag 22. september 2020

Bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at udvide træningsfaciliteterne med en golfsimulator, som klubbens medlemmer kan benytte.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmerne Søren Priess Gade og Charlotte Holst samt manager Bo Vaaben, og målsætningen er, at man kan tilbyde medlemmerne at benytte golfsimulatoren i det indendørs træningsrum fra årsskiftet.

”Vi skal i løbet af de kommende måneder udarbejde et sæt ”Spilleregler” for, hvordan medlemmer kan benytte træningslokalerne med golfsimulatoren. Vi samarbejder også med klubbens trænere, da  vi ønsker at tilgodese så mange medlemmer som muligt”, siger Søren Priess Gade.

”Medlemmerne kan få rigtigt meget glæde af en golfsimulator. Dels kan den bruges til at spille golfrunder på en række forskellige, spændende baner, men den er også et godt værktøj, hvis man skal træne og analysere sit golfsving”, fortæller Søren Priess Gade.

Arbejdsgruppen vil komme med yderligere information og retningslinjer for brugen af golfsimulatoren i løbet af efteråret.