False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Klubben har brug for din hjælp

Mandag 21. september 2020

Kære medlem,

…i både 2017, 2018 og 2019 indbetalte mere end 100 medlemmer kr. 200,- som en donation til Vejle Golf Club. En donation som betød at golfklubben i december 2019 modtog kr. 204.280 retur i momsrefusion og at vi igen i år forventer en refusion på ikke under kr. 100.000 ifølge klubbens revisor.

Beløbene er og vil primært blive brugt på forbedring af banen. Som eksempel kan nævnes hybridløsningen på tee-sted 55 på Skoven 3.

Forudsætningen er at klubben igen i år, finder mere end 100 gavegivere.

For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,-. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:
    • Mobile Pay på 60905
         - oplys dit medlemsnr. som reference
    • Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 9347 konto 4569774662 SparNord
         - oplys dit medlemsnr. som reference

På forhånd tak for din eventuelle donation.

Venlig hilsen
Claus Svold                                              Bo Vaaben
Formand                                                  Manager

Du kan læse mere om Momskompensationsordningen her.