TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Klubben har brug for din hjælp

Onsdag 09. september 2020

Kære medlem,

…i både 2017, 2018 og 2019 indbetalte mere end 100 medlemmer kr. 200,- som en donation til Vejle Golf Club. En donation som betød at golfklubben i december 2019 modtog kr. 204.280 retur i momsrefusion og at vi igen i år forventer en refusion på ikke under kr. 100.000 ifølge klubbens revisor.

Beløbene er og vil primært blive brugt på forbedring af banen. Som eksempel kan nævnes hybridløsningen på tee-sted 55 på Skoven 3.

Forudsætningen er at klubben igen i år, finder mere end 100 gavegivere.

For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,-. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:
    • Mobile Pay på 60905
         - oplys dit medlemsnr. som reference
    • Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 9347 konto 4569774662 SparNord
         - oplys dit medlemsnr. som reference

På forhånd tak for din eventuelle donation.

Venlig hilsen
Claus Svold                                              Bo Vaaben
Formand                                                  Manager

Du kan læse mere om Momskompensationsordningen her.