False

TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

kr. 277.108 - dit bidrag er afgørende!

Onsdag 30. september 2020

.. for at Vejle Golf Club igen i år kan søge om momsrefusion. Vi har derfor brug for din hjælp til at opfylde betingelserne for at søge om refusion.

”Det er af stor betydning for klubbens økonomi. SKAT har netop meddelt, at golfklubben efter sidste års donationer modtager kr. 277.108 i december 2020, og det er penge, der kommer alle klubbens medlemmer til gode”, fortæller Claus Svold, formand for Vejle Golf Club.

Reglerne kræver at mere end 100 personer støtter klubben med en gave på minimum 200 kroner. Af det donerede beløb kan gavegiveren få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

Din donation kan gives via:
    • Mobile Pay på 60905
         - oplys dit medlemsnr. som reference

  • Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 9347 konto 4569774662 SparNord
    - oplys dit medlemsnr. som reference

Deadline for donationen er 30. november 2020.
I 2019 var beløbet kr. 204.208,- og de penge er blandt andet blevet brugt på at forbedre banen, herunder teestedet på Skoven 3.